Struktura zatrudnienia

 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy
 • Układy zbiorowe pracy2-30
  Układy zbiorowe pracy
 • GPW:
 • Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowychS-P4
  Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w Banku – 9 801, z czego 69% to kobiety, 31% to mężczyźni

 •  

  Średni wiek pracowników

  39,9
   
  lat
 •  

  Odsetek pracowników pracujących na pełen etat

  93,7
   
  %
 •  

  Odsetek pracowników z umową na czas

  89
   
  %
 •  

  Średnia lat przepracowanych przez pracowników Banku1

  11,5
   
 •  

  Wskaźnik rotacji pracowników2

  21
   
  %
 •  

  Liczba organizacji związkowych

  6
  3

1  Średni staż w Santander Bank Polska na 31.12.2021.
2  Rotacja liczona jako liczba rozwiązanych umów w 2021 r./średnia liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. na koniec miesięcy w 2021 r. Wskaźnik rotacji uwzględnia proces zwolnień grupowych.

3  W Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska nie funkcjonuje Układ Zbiorowy Pracy.

W 2021 r. zatrudnienie Santander Bank Polska S.A. spadło o 8,2%. Wynika to z cyfrowej transformacji modelu biznesowego Banku – optymalizacji sieci oddziałów, rozwoju zdalnych kanałów dystrybucji oraz wdrażania rozwiązań zwiększających sprawność operacyjną organizacji. Naszym celem jest maksymalna koncentracja sił i zasobów na relacjach z klientami, rozwijaniu biznesu oraz budowaniu kompetencji zgodnie z pożądanym w organizacji profilem.

W ramach uchwalonej przez Zarząd Santander Bank Polska S.A. procedury zwolnień grupowych, w 2021 r. procesem zwolnień objęto 719 osób. Przygotowaliśmy dla nich kompleksowy program wsparcia (reStart). Jego najważniejszym elementem są działania z zakresu aktywizacji zawodowej i rozwoju kompetencji.

Program przewiduje:

 • wsparcie grupowe, indywidualne oraz samokształcenie oparte na przygotowanych materiałach edukacyjnych;
 • szereg szkoleń, w tym w zakresie analizy własnych predyspozycji, rozwoju posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz budowy kompetencji niezbędnych przy poszukiwaniu pracy;
 • wsparcie psychologiczne oraz spotkania z ekspertami w tym obszarze.

Więcej danych obrazujących strukturę zatrudnienia w Santander Bank Polska S.A. znajduje się w rozdziale Wyniki obszaru społecznego.