• Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 10 - Mniej nierówności
  Cel 10 - Mniej nierówności
  Cel 10 - Mniej nierówności
 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla istotnego tematu raportowania: Inkluzywna i zrównoważona bankowość3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla istotnego tematu raportowania: Inkluzywna i zrównoważona bankowość
 • Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskieWskaźnik własny
  Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie

Dostosowujemy naszą ofertę, obsługę i komunikację do wszystkich klientów, bez wykluczeń, i systematycznie zwiększamy swoją dostępność dzięki najnowszym technologiom oraz odpowiednim warunkom w tradycyjnych placówkach bankowych.

Dostępność

Jesteśmy dostępni dla naszych klientów w tradycyjnych placówkach, kanałach cyfrowych i zapewniamy sieć urządzeń samoobsługowych.

Placówki:

 • Oddziały 396
  • Oddziały własne 383
  • Strefy Santander 11
  • Stanowiska zewnętrzne 2
 • Placówki partnerskie 164

Urządzenia samoobsługowe:

 • Bankomaty 610
 • Urządzenia dualne 914
  • Recyklery 440

Zajmujemy drugą pozycję wśród banków polskich pod względem liczby wpłatomatów i trzecią pod względem liczby bankomatów.

Kanały cyfrowe:

 • Bankowość internetowa – 4 492 000* klientów bankowości internetowej i mobilnej
 • Santander mobile – 2 194 000** aktywnych klientów
 • iBiznes25 000 *** zarejestrowanych firm
 • Multikanałowe Centrum Komunikacji

* Liczba klientów z podpisaną umową o dostęp do usług bankowości elektronicznej, w ramach której możliwe jest korzystanie z dostępnych produktów i usług.

** Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej, którzy przynajmniej raz w ostatnim miesiącu danego okresu sprawozdawczego logowali się do aplikacji mobilnej lub jej lekkiej wersji bądź też sprawdzili saldo bez logowania.

*** Linia dotyczy wyłącznie klientów korzystających z serwisu iBiznes24, tj. platformy elektronicznej dla klienta biznesowego (bez klientów z dostępem do Moja Firma plus i Mini Firma)

Inkluzywność

 • GRI:
 • Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanychSuplement sektorowy – FS 14
  Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych
 • PRB:
 • Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.3 Klienci
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
 • ESG:
 • Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialnościS – Społeczeństwo
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Inkluzywną bankowość traktujemy jako zobowiązanie do realnej troski i spełniania potrzeb różnych grup klientów.

Działania podjęte w 2021 r. w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych

Kontynuowaliśmy realizowany od 12 lat przez Santander Bank Polska S.A. Program „Obsługa bez barier”, którego celem jest zapewnienie dostępu do usług i produktów Banku klientom z indywidualnymi potrzebami (osobom z niepełnosprawnościami, seniorom). Systematycznie zwiększamy swoją dostępność, wykorzystując zaawansowane technologicznie metody oraz dbając o zapewnienie odpowiednich warunków w tradycyjnych placówkach bankowych. Wprowadzone udogodnienia:

 • we wszystkich oddziałach Banku oraz placówkach partnerskich obowiązują standardy „Obsługi bez barier”, które sprzyjają obsłudze klientów z różnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Na klientów w oddziałach czekają stanowiska z pierwszeństwem obsługi. Placówki są wyposażone w mini lupy oraz ramki, które ułatwiają podpis osobom niewidomym i słabowidzącym. W każdej lokalizacji jest możliwość połączenia się online z migającym doradcą, z którym osoby niesłyszące mogą porozmawiać w polskim języku migowym (PJM). Połączenie z doradcą posługującym się PJM jest możliwe nie tylko w placówkach Banku, ale także przez aplikację Santander mobile, usługi Santander Internet oraz stronę internetową Banku;

 • na dzień 22 marca 2022 r. w 37 oddziałach naszego Banku znajdują się przenośne pętle indukcyjne, tj. urządzenia, które ułatwiają prowadzenie rozmowy klientom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych. W Banku obowiązują procedury składania oświadczeń woli w przypadku klientów niemogących czytać i/lub pisać;

 • nasze kolejne oddziały wyposażyliśmy w: ścieżki dotykowe, mapę tyflograficzną (plan oddziału z naniesionymi wypukłościami odzwierciedlającymi obiekty z otoczenia i opisami w alfabecie Braille’awraz z dzwonkiem przywołującym pracowników oddziału) oraz system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. Rozwiązania wspomagają orientację przestrzenną i zwiększają poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami;

 • systematycznie audytowaliśmy nasze oddziały pod kątem architektonicznej dostępności dla klientów z niepełnosprawnościami;

 • nasze bankomaty posiadają funkcje ułatwiające korzystanie z nich przez osoby z różnymi potrzebami. Jest to m.in: udźwiękowienie (tzw. mówiące bankomaty), możliwość przełączenia ekranu w tryb wysokiego kontrastu lub jego wygaszenia oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a. Obecnie 95% z blisko 1 500 naszych bankomatów ma co najmniej jedno udogodnienie (stan na 20 maja 2022 r.);

 • rozwijaliśmy i audytowaliśmy bankowość internetową i mobilną pod kątem dostępności dla klientów z niepełnosprawnościami. Umożliwiliśmy logowanie do aplikacji bankowości mobilnej za pomocą Face ID i Touch ID, a w Multikanałowym Centrum Komunikacji, w kanale telefon możliwa jest identyfikacja przez biometrię głosową;

 • w lipcu 2021 r. wdrożyliśmy do oferty karty z blind notch, czyli wycięciem z boku karty, które ułatwia jej użytkowanie m.in. osobom z niepełnosprawnością wzroku, np. w bankomatach lub podczas płatności.

Na naszej stronie internetowej pod adresem santander.pl/ws-obsluga-bez-barier znajduje się bogata w informacje zakładka dedykowana „Obsłudze bez barier”.

Nasza komunikacja skierowana do klientów ze szczególnymi potrzebami

 • Zapewniamy możliwość wnioskowania o tzw. dostępne dokumenty (m.in. niespersonalizowane wzorce umowne, regulaminy) – zdalnie lub w oddziałach. Wypełniamy w ten sposób wymogi Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r.
 • Przez cały 2021 rok prowadziliśmy systematyczne kampanie komunikacyjne i edukacyjne skierowane do pracowników oraz klientów Banku, organizując m.in. szkolenia, spotkania i webinary z udziałem ekspertów oraz kampanie w social mediach.
 • Nasze przekazy reklamowe dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Filmy zamieszczone na stronie programu „Obsługa bez barier” oraz na kanale YouTube Banku dostępne są z napisami, audiodeskrypcją (narrator) oraz tłumaczem polskiego języka migowego.
 • GRI:
 • Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez BarierWskaźnik własny
  Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier

Obsługa bez barier – wyniki naszych działań (stan na 31.12.2021 r.)

Obsługa bez barier – wyniki naszych działań (stan na 31.12.2021 r.)
Wskaźnik 2021
Liczba placówek z certyfikatem „Oddział bez barier” 157
Liczba oddziałów wyposażonych w przenośne pętle indukcyjne: 37
Liczba pracowników oddziałów Banku przeszkolonych z zasad obsługi klientów z różnymi potrzebami (szkolenia stacjonarne i e-learningowe): 4 037 zaliczeń szkoleń e-learningowych, ok. 250 osób biorących udział w szkoleniach zdalnych
Liczba audytów dostępności zrealizowanych we współpracy z Fundacją TUS, zgodnie z metodologią niepelnosprawnik.pl 14