Model biznesowy i model tworzenia wartości

 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla istotnego tematu raportowania Odporność operacyjna i biznesowa3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla istotnego tematu raportowania Odporność operacyjna i biznesowa

Proces budowania wartości

PROCES BUDOWANIA WARTOŚCI

 • Ludzie – Dzięki zaangażowanym i zmotywowanym pracownikom…
  • Strategia Grupy szczególnie mocno koncentruje się na budowie silnej kultury organizacyjnej w oparciu o wartości: Przyjazny|Rzetelny|Dla Ciebie.
  • To, jak działamy, jest równie ważne jak to, co robimy.
  • Kluczowym miernikiem sukcesu strategii jest utrzymanie poziomu zaangażowania pracowników powyżej średniej dla sektora bankowego.
 • Klienci – …rośnie liczba zadowolonych i lojalnych klientów…
  • Wzrost lojalnych klientów przekłada się na wzrost dochodów, należności i depozytów.
  • Lojalni klienci bardziej intensywnie wykorzystują kanały cyfrowe, korzystają z większej liczby produktów i usług oraz inicjują więcej transakcji z Bankiem.
 • Społeczność – … oraz wyższe inwestycje o charakterze społecznym
  • Grupa wspiera inwestycje w przyszłość, współpracując z uczelniami wyższymi, wspierając edukację oraz finansując projekty ekologiczne.
  • Osiąga dobre wyniki finansowe w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważony wzrost oraz podstawy inkluzywne.
 • Akcjonariusze – … co przekłada się na wyniki finansowe i zrównoważony wzrost…
  • Dzięki lojalności klientów Grupa:
   • osiąga satysfakcjonujące wzrosty wyników finansowych w perspektywie strategicznej oraz krótkoterminowo;
   • wzmacnia swój bilans i kapitały;
   • wskazuje wyższą odporność i jest w stanie lepiej sobie poradzić na wypadek zmaterializowania się czynników ryzyka.

Przewagi konkurencyjne naszego Banku i jego Grupy Kapitałowej

 • Posiadamy stabilne źródła finansowania, solidną bazę kapitałową i płynnościową oraz zdywersyfikowany portfel aktywów.
 • Nasze działania opieramy na klarownej, spójnej i konsekwentnie realizowanej strategicznej wizji opartej na klientocentryczności i szeroko pojętej efektywności, systematycznie podwyższanej poprzez upraszczanie procesów, digitalizację i transformację Banku w organizację Agile.
 • Mamy skuteczny i prosty model biznesowy, rozległy i zróżnicowany zakres działalności, przynależymy do Grupy Santander, co daje nam otwartość na pojawiające się szanse rozwoju nieorganicznego i doświadczenie w realizacji transakcji fuzji i przejęć.
 • Skala biznesu, jakość oferty, nacisk na doskonałość operacyjną oraz silna orientacja na trwałe i partnerskie relacje z klientem pozwalają naszej Grupie skutecznie konkurować z największymi przedstawicielami polskiego rynku bankowego.
 • Jako Grupa posiadamy znaczny potencjał dalszej penetracji rynku ze względu na udział w konsolidacji sektora bankowego, szeroką gamę komplementarnych usług dla poszczególnych segmentów klientów, rozległą sieć oddziałów na terenie całej Polski, nowoczesne technologie bankowe, dynamicznie rozwijaną funkcjonalność, integrację zdalnych kanałów dystrybucji oraz kompetentną i elastyczną kadrę.
 • GRI:
 • Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowejWskaźnik własny
  Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej
 • Liczba interakcji w kanałach zdalnychWskaźnik własny
  Liczba interakcji w kanałach zdalnych

REALIZACJA STRATEGII NA LATA 2021-2023. MIARY FINANSOWE I NIEFINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANTANDER BANK POLSKA S.A. (STAN NA 31.12.2021 R.)

 • 2020
  • Liczba klientów 7,1 mln
  • Liczba pracowników 12 616 (etaty)
  • Liczba oddziałów* 468
 • 2021
  • Liczba klientów 7,2 mln
  • Liczba pracowników 11 323 (etaty)
  • Liczba oddziałów 396
 • 2020
  • NPS Mass* TOP 4
  • Liczba klientówdigital* 2 757 tys.
  • Liczba transakcji internetowych i mobilnych* 323 mln
 • 2021
  • NPS Mass* TOP 3
  • Liczba klientów digital* 2 998 tys.
  • Liczba transakcji internetowych i mobilnych* 386 mln
 • 2020
  • C/I 51,9%
  • Współczynnik wypłaty Dywidendy* 0%
  • TCR 20,42%
  • CoR 1,21%
 • 2021
  • C/I 59,6%
  • Współczynnik wypłaty Dywidendy* 29,89%
  • TCR 18,58
  • CoR 0,76%

*Dotyczy tylko Santander Bank Polska S.A. (liczba oddziałów obejmuje również stanowiska zewnętrzne i strefy Santander)