Działania podjęte w odpowiedzi na skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie

WSPIERAMY NASZYCH PRACOWNIKÓW

W tym trudnym czasie czujemy solidarność z naszymi pracownikami pochodzącym z Ukrainy. Okazujemy ją poprzez pomoc finansową, psychologiczną oraz inne pozamaterialne formy wsparcia.

Nasze koleżanki i koledzy pochodzący z Ukrainy otrzymali w momencie wybuchu wojny doraźny dodatek finansowy. Wypłacaliśmy go niezależnie od formy współpracy z Bankiem – zarówno pracownikom zatrudnionym w Banku, zleceniobiorcom, jak i dostawcom świadczącym usługi na rzecz naszego Banku.

Ułatwienia i wsparcie dla pracowników pochodzących z Ukrainy

 • pracownikom Banku oraz zleceniobiorcom umożliwiliśmy otrzymanie zaliczek na poczet wynagrodzeń na trzy miesiące do przodu, tj. za marzec, kwiecień i maj 2022;

 • umożliwiliśmy organizację pracy przewidującą zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w wymiarze 5 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;

 • nasi rekruterzy i doradcy kariery udzielają wsparcia w poszukiwaniu pracy dla rodzin naszych pracowników pochodzących z Ukrainy. W celu kontaktu chętni mogą kontaktować się poprzez dedykowany adres e-mail: pomocdlaukrainy@santader.pl;

 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą skorzystać ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Wsparcie psychologiczne całego zespołu

Jesteśmy świadomi jak silne emocje wywołuje w nas wszystkich konflikt zbrojny w Ukrainie, dlatego zatroszczyliśmy się o naszych pracowników oferując dostęp do webinarów na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Tematy
webinarów:

 • „Różne oblicza lęku – od niepewności do zrozumienia”;
 • „Jak zadbać o dzieci w obliczu kryzysu – wspierająca komunikacja w rodzinie”;
 • „Techniki komunikacji z klientem w obliczu kryzysu – co robić, gdy pojawia się złość, lęk lub zalanie emocjami”.

Pomagamy pomagać

Każdy pracownik Banku angażujący się w pomoc związaną z obecną sytuacją ma możliwość skorzystania z dodatkowych 8 godzin płatnej nieobecności związanej z wolontariatem.

W naszym intranecie stworzyliśmy miejsce do zamieszczania ogłoszeń – proszenia o pomoc lub oferowania wsparcia. To przestrzeń, gdzie pracownicy mogą przekazywać sobie przedmioty czy oferować swoje usługi.

WSPIERAMY NASZYCH KLIENTÓW

Zwolnienia z opłat i upraszczamy procedury

Naszych ukraińskich klientów zwolniliśmy z opłat za:

 • nowo otwarte Konto Jakie Chcę
  z kartą dopasowaną okresie od 1.03.2022 r. do 30.09.2022 r.;

 • już otwarte konta osobiste
  w złotych i w walucie;

 • już wydane i nowo wydane karty debetowe.

Inne ułatwienia:

 • wprowadziliśmy uproszczoną procedurę otwarcia konta dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r.;
 • od 7 marca 2022 r. obywatele Ukrainy mogą złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu;
 • wszystkim naszym klientom powyżej 26 roku życia zwracaliśmy opłatę miesięczną za marzec i kwiecień za Pakiet bankomatowy ułatwiający wypłacanie gotówki.

Działania dla MŚP

 • naszych obecnych klientów firmowych, którzy mają siedzibę firmy zarejestrowaną w Ukrainie lub są obywatelami Ukrainy;
 • klientów, którzy otworzą u nas Konto Firmowe Godne Polecenia od 1 marca 2022 roku i mają siedzibę firmy zarejestrowaną w Ukrainie lub są obywatelami Ukrainy.

 • prowadzenie konta firmowego w złotych;
 • prowadzenie konta firmowego w walucie;
 • firmowe karty debetowe (z wyłączeniem kart charge) – wydane do kont w złotych i walucie oraz nowe karty firmowe wydane od 1 marca 2022 roku. Dotyczy to:
  • opłaty miesięcznej za kartę,
  • opłaty za wyciąg,
  • opłaty za zapytanie o saldo w naszych bankomatach,
  • opłaty za wznowienie karty.

Zmiany wprowadziliśmy na okres od 1 marca do 30 września 2022 roku

Do 30 września 2022r. nie pobieramy opłaty za przelew wychodzący lub przychodzący do/z banków na Ukrainie
(kod SWIFT UA)- dotyczy klientów indywidualnych oraz klientów firmowych. Dotyczy przelewów w trybach:

 • zwykłym;
 • pilnym;
 • ekspresowym;

w każdej walucie i z każdą opcją kosztową. Ułatwiamy w ten sposób przekazywanie wsparcia finansowego.

Pomoc udzielana przez naszych partnerów

Wszyscy nasi klienci mogą korzystać z oferty Telemedi.co. Nasz partner oferuje konsultacje lekarskie w języku ukraińskim oraz rosyjskim. Od ręki dostępni są lekarze specjaliści – pediatrzy i interniści.

Usługa CyberRescue – zapewni bezpieczeństwo naszych danych w internecie.

Obie usługi klienci mogą włączyć w Santander internet, w zakładce Oferty partnerów.

AKCJE SPOŁECZNE – WSPIERAMY ORGANIZACJE I INICJATYWY

Podwójna Moc Pomagania

Grupa Santander Bank Polska wraz z Fundacją Santander już po raz trzeci uruchomiły akcję charytatywną Podwójna Moc Pomagania – tym razem na rzecz pomocy Ukrainie. Podwajaliśmy wpłaty, przeznaczając na to 1,5 mln zł. W zbiórce charytatywnej wzięło udział ponad 26,5 tys. osób. Wraz z naszymi klientami i pracownikami zebraliśmy ponad 4 mln 250 tys. zł.

2,75 mln zł
ze zbiórki
– to kwota, którą wpłaciliście na konto naszej Fundacji

1,5 mln zł
od Grupy Santander w Polsce
– to kwota, którą przekazaliśmy na podwojenia Waszych wpłat

Pieniądze ze zbiórki zostały przekazane organizacjom koordynującym pomoc dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie – PAH, Unicef oraz PCK. Darowiznę otrzymało także miasto Przemyśl.

W promocję zbiórki zaangażował się również Marcin Dorociński, który w specjalnym spocie zachęcał do dołączenia do akcji Podwójna Moc Pomagania.

 • Santander Bank Polska i Uniwersytet Szczeciński uruchomiły bezpłatny, otwarty kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy

 • Wspólnie ze szczecińską uczelnią przygotowaliśmy kurs nauki języka polskiego, by ułatwić osobom przybywającym z Ukrainy start na polskim rynku pracy i na uczelniach. Zajęcia na poziomie podstawowym były prowadzone w systemie on-line przez lektorkę z Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Każdy zainteresowany może skorzystać z materiałów kursu obejmującego 60 godzin lekcyjnych w dogodnym dla siebie momencie, bo nagrania z lekcji umieściliśmy na stronie www.santander.pl/kurs-polskiego.

 • Santander Bank Polska wsparł Agencję ONZ ds. Uchodźców w szybkim i bezpiecznym dostarczeniu gotówki uchodźcom z Ukrainy

 • Podjęliśmy współpracę z Agencją ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zapewniając narzędzie do szybkiego i bezpiecznego przekazania gotówki uchodźcom docierającym do Polski z Ukrainy.

  Program UNHCR Cash Assistance wykorzystuje innowacyjną technologię dostarczaną przez Santander Bank Polska opartą o system czeków BLIK, czyli unikalnego dziewięciocyfrowego kodu, który można wykorzystać do wypłaty gotówki z bankomatów bez konieczności posiadania karty płatniczej, konta bankowego czy aplikacji bankowej na smartfonie. Usługa nie wymaga produkcji żadnych plastikowych kart. Uchodźcy, którzy zarejestrowali się w punkcie recepcyjnym UNHCR, otrzymali bezpieczne hasło, a następnie kod SMS, dzięki któremu mogą wypłacać pieniądze z większości bankomatów w Polsce, m.in. obsługiwanych przez Santander Bank Polska, PKO BP, Millennium, BNP Paribas, mBank, ING, SGB, Euronet i Planet Cash.

 • Kilometry dla Ukrainy

 • Wsparliśmy działania naszych pracowników, którzy zbierali kilometry w czasie wycieczek rowerowych, biegania, spaceru czy treningu. Każdy pokonany kilometr zwiększał pulę środków, którą Fundacja Santander przekazała do domów dziecka, w których przebywają dzieci z Ukrainy

  Za pierwsze wspólne pokonane 7000 km, dystans Warszawa-Londyn-Madryt-Lizbona – które nazwaliśmy przejściem przez Europę – Fundacja Santander przekazała 50 000 zł. Za każde kolejne przejście 7000 km zapłaciliśmy 20 000 zł, aż do kwoty 100 000 zł.

  Zebrane środki zostały przekazane:

  – Miastu Białystok – dla  Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Białymstoku. Dofinansują prace remontowe czterech pokoi i bawialni przeznaczonych dla osieroconych dzieci z Ukrainy, podopiecznych Ośrodka.
  Przekazana kwota 120 248,99 zł. (w tym ze zbiórki 70 248,99 zł.)

  –  Dolnośląskiej Fundacji na Rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakupu wyposażenia do ośrodka w Starym Wołowie 12, w którym przebywają dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej.
  Przekazana kwota: 120 248,99 zł. (w tym ze zbiórki 70 248,99 zł.)

  – Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wsparcie zostanie przeznaczone dla Programu SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku, w którym przebywają m.in. dzieci z Ukrainy.
  Przekazana kwota: 120 248,99 zł. (w tym ze zbiórki 70 248,99 zł.)

 • Pierniki od Ukrainy i dla Ukrainy – Kiermasz

 • W ramach podziękowania za zaangażowanie w pomoc grupie dzieci z Ukrainy, które w dniu wybuchu wojny były na wycieczce w Polsce i nie mogły wrócić do domu, nasze koleżanki otrzymały własnoręcznie wykonane, artystycznie pierniki, wprost z Odessy,  od mamy opiekuna wycieczki. Postanowiły je przeznaczyć na charytatywny kiermasz aby zebrać dodatkowe środki. Kiermasz odbył się 11 kwietnia w Centrum Relacyjnym w Warszawie. Cała zebrana suma przeznaczona została na zakupy dla dzieciaków i ich opiekunów, którzy teraz są w Polsce

 • Wspomagamy Fundusz Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!”

 • Ogłosiliśmy zbiórkę finansową na rzecz wsparcia kobiet i dziewczynek z Ukrainy. Od 15 czerwca do 15 lipca 2022 r. wszystkie środki , które wpłyną na nasz przeznaczony do tego celu rachunek przekażemy fundacji Dominiki Kulczyk – Kulczyk Foundation na specjalny Fundusz Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!”.

WSPARCIE GRUPY BANCO SANTANDER

Korytarz humanitarny WAW-MAD

Grupa Santander wyczarterowała samolot, który zabrał do Hiszpanii 180 uchodźców z Ukrainy. Inicjatywę zrealizowaliśmy we współpracy z hiszpańskim ministerstwem ds. integracji, bezpieczeństwa społecznego i migracji. Akcja została przeprowadzona dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników naszego Banku, wykorzystaniu lokalnej infrastruktury i wsparciu kolegów z hiszpańskich jednostek naszej Grupy.

Nasz Bank podjął działania wspierające w ustalaniu tożsamości osób zgłaszających się z wnioskiem o azyl do ambasady Hiszpanii w Polsce, w relokacji uchodźców, przewożeniu ich z Nadarzyna na lotnisko w Warszawie i zapewnieniu im zakwaterowania w Madrycie.

Razem z bankami Grupy Santander w Europie

Przekazaliśmy ponad 4,5 mln zł! Wsparliśmy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Agencję ONZ ds. uchodźców – UNHCR. W ramach tego wsparcia m.in.  przekazaliśmy 500 tys. zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).