Proekologiczne produkty i usługi

 • Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
  Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
  Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu raportowania: Dostosowywanie portfela do celów strategii Net Zero do 20503-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu raportowania: Dostosowywanie portfela do celów strategii Net Zero do 2050
 • TCFD:
 • Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatuKE/TCFD
  Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
 • GRI:
 • Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatuWskaźnik własny
  Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE – Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB:
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
 • Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.3 Klienci
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Wśród klientów rośnie świadomość problemów ekologicznych i kryzysu klimatycznego. Coraz chętniej decydują się oni na inwestycje w przydomowe instalacje odnawialnych źródeł energii oraz inne przyjazne środowisku produkty. Naszym zadaniem jest dostosowanie oferty do ich potrzeb i zachęcanie społeczeństwa do proekologicznych wyborów.

EKO kredyt gotówkowy

Wprowadziliśmy do oferty EKO kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne, który wspiera klientów indywidualnych w zakupach EKO produktów i rozwiązań. Poprzez zwrot prowizji za zakup „zielonych produktów”, zachęcamy m.in. do modernizacji przydomowych instalacji OZE, wymiany oświetlania na energooszczędne, budowy domowych stacji uzdatniania i odzysku wody, montażu urządzeń korzystających z biomasy, wymiany stolarki zewnętrznej, itp.  Klienci mogą też wykorzystać środki z kredytu na zakup energooszczędnego sprzętu AGD, rowerów, a nawet aut z napędem elektrycznym lub hybrydowych.

Więcej o EKO kredycie gotówkowym przeczytasz na bankowej stronie internetowej w zakładce Klient indywidualny w sekcji Oferta – kredyty.

Ekologiczne karty płatnicze

Od 1 lipca 2021 r. wprowadziliśmy ekokarty Visa, które w 85% składają się z plastiku odzyskanego w procesie recyklingu. Dzięki wykorzystaniu do ich produkcji materiału z odzysku, ślad węglowy redukowany jest do 75%. Nowe karty mają nowy, pionowy design, jednolity dla Grupy Santander w całej Europie.

karta Visa EKO

860,7 tys. ekologicznych kart wydanych w 2021 r., co stanowi 42,4 % wszystkich wydanych kart

Grupa Santander planuje, że do 2025 r. wszystkie karty debetowe, kredytowe oraz pre-paid w  Polsce, Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii, będą produkowane z materiałów zrównoważonych, takich jak PVC z recyclingu czy tych powstałych na bazie kukurydzy. Grupa Santander ograniczy również liczbę kart dostępnych w ofercie o ponad 30%.

Zielona oferta Santander Leasing

Santander Leasing, działający w oparciu o standardy Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A., w 2021 r. wprowadził uproszczone zasady wnioskowania o finansowanie fotowoltaiki z okresem do 10 lat przy zabezpieczeniu transakcji gwarancją BGK oraz rozpoczął prace nad uruchomieniem produktów z dofinansowaniem z programu rządowego „Mój elektryk”.

Ponadto zielona oferta Santander Leasing to:

 • leasing/pożyczka na zakup środków transportu nieemisyjnych/hybrydowych środków transportu dla biznesu,

 • pożyczka na zakup pojazdów nieemisyjnych/hybrydowych dla konsumenta,

 • leasing/pożyczka na zakup instalacji fotowoltaicznych dla biznesu,

 • pożyczka na zakup instalacji fotowoltaicznych dla konsumenta,

 • leasing/pożyczka na zakup maszyn efektywnych energetycznie (w tym maszyn agro) dla biznesu.