• Cel 5 - Równość płci
  Cel 5 - Równość płci
  Cel 5 - Równość płci
 • Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
 • GRI:
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych308-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych414-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
 • TCFD:
 • Główne rodzaje ryzyka związanego z klimatem w całym łańcuchu wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Mapy ryzyka, które uwzględniają kwestie związane z klimatemKE/TCFD
  Główne rodzaje ryzyka związanego z klimatem w całym łańcuchu wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Mapy ryzyka, które uwzględniają kwestie związane z klimatem
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE – Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialnościS – Społeczeństwo
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Zarządzanie łańcuchem dostaw regulują u nas:

 • „Polityka zakupowa Santander Bank Polska S.A.”,

 • „Procedura wyboru dostawcy Santander Bank Polska S.A.”,

 • „Polityka Współpracy z Dostawcami oraz outsourcingu w Santander Bank Polska S.A.”,

 • „Procedura Zarządzania Dostawcami oraz outsourcingu w Santander Bank Polska S.A.”

Dwie ostatnie regulacje zaktualizowaliśmy w 2021 r. – dostosowaliśmy je do wytycznych Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach KNF.

Zasady współpracy z dostawcami uwzględnione zostały również w „Polityce zrównoważonego rozwoju” i „Polityce praw człowieka”.

Proces wyboru dostawców

Nieustannie rozwijamy i dostosowujemy do zmieniających się realiów biznesowych i społecznych proces wyboru i zarządzania dostawcami.

Wszyscy nasi dostawcy objęci są jednolitymi zasadami wyboru. Kwalifikując dostawców do współpracy:

 • sprawdzamy, czy dywersyfikują swoje przychody i czy nie uzależniają się od Banku;
 • weryfikujemy posiadane certyfikaty, np.: z zakresu ochrony środowiska, relacji pracowniczych;
 • potwierdzamy stosowanie zasad CSR, posiadane kodeksy etyki, realizowane postępowania i programy antykorupcyjne oraz publikowane raporty;
 • badamy etyczne podejście do finansów – kontrolowane jest opłacanie składek pracowniczych, podatków oraz ewentualne zadłużenia wobec kontrahentów.

Uzyskane w wyniku tych procesów informacje mają bezpośredni wpływ na podjęcie współpracy z dostawcą.

Ankieta CSR dla dostawców

Dostawca produktu lub usługi, który bierze udział w naszym procesie zakupowym, wypełnia ankietę CSR, w której zobowiązany jest dostarczyć:

 • informacje o podejmowaniu działań z obszaru odpowiedzialności społecznej,
 • opis spełniania kryteriów dotyczących praktyk w zakresie zatrudnienia oraz respektowania praw człowieka,
 • informacje o zgodności z kryteriami środowiskowymi (wpływ towarów i usług na środowisko naturalne).

Przy ewaluacji ofert bierzemy pod uwagę oceniony na bazie ankiety poziom odpowiedzialności społecznej. Może być on rozstrzygający podczas wyboru nowego dostawcy.

Dzięki wymogowi wypełnienia ankiety CSR przez wszystkich dostawców zaproszonych do procesów zakupowych Banku, część firm dopiero zapoznaje się z tematyką odpowiedzialności społecznej. Wpływ edukacyjny naszej ankiety jest realny.

Nowo podpisywane umowy z naszymi dostawcami zawierają obowiązkowe klauzule CSR-owe. Zobowiązują one dostawców do przestrzegania 10 zasad Global Compact.

 • GRI:
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych308-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych414-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego:

 • 1 178
   
  Liczba dostawców z obrotami przekraczającymi rocznie 50 tys. zł.
 • 991
   
  W tym liczba dostawców podlegających kwalifikacji.
 • 144
   
  Liczba zrealizowanych procesów zakupowych.
 • 92
  %
  Procent, jaki stanowią dostawcy – firmy polskie lub zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce.
 • 749
   
  Liczba oferentów, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem CSR.
 • 749
   
  Liczba oferentów, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kwestii/wymagań środowiskowych.

W 2021 r. Grupa Santander przeprowadziła globalne badanie dostawców, w którym wzięli udział również nasi interesariusze – dostawcy Santander Bank Polska. Badaliśmy zasady, jakimi kierują się nasi dostawcy w zakresie troski o środowisko oraz odpowiedzialności społecznej i zarządczej. Wyniki ankiety oraz tej z 2020 r. pozwolą nam precyzyjniej wytyczyć cele i zaplanować działania wobec dostawców na kolejne lata, szczególnie dla inicjatyw edukacyjnych dotyczących obszarów ESG.

Plany na 2022 r.

 • Będziemy kontynuować rozpoczęte na początku 2022 r. prace nad zmianą ankiety CSR
  na nową ankietę ESG. Ma ona odzwierciedlać aktualne podejście Banku do zagadnień ESG. W ramach przygotowywanych zmian współpracujemy z grupą zewnętrznych ekspertów.
 • Zamierzamy opracować materiały edukacyjne na temat ESG, które będą skierowane do dostawców chcących dowiedzieć się więcej i zacząć działać lub rozwijać się w kwestiach zrównoważonego rozwoju.