• GRI:
 • Surowce według wagi i objętości301-1
  Surowce według wagi i objętości
 • Zużycie energii w organizacji302-1
  Zużycie energii w organizacji
 • 303-1
 • Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych305-1
  Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi305-2
  Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
 • Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych305-3
  Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE - Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • TCFD:
 • Zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnegoKE/TCFD
  Zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnego
 • Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianychKE/TCFD
  Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianych
 • PRB:
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
 • GPW:
 • Emisje gazów cieplarniachE-P1
  Emisje gazów cieplarniach
 • Zużycie energiiE-P2
  Zużycie energii
 • Zarządzanie emisjamiE-S2
  Zarządzanie emisjami
 • Zużycie wodyE-S3
  Zużycie wody
 • Zanieczyszczenia i odpadyE-S6
  Zanieczyszczenia i odpady

Poziomy emisji związane z naszą działalnością w 2021 r. wraz z przyjętą metodologią ich wyliczeń zostały przedstawione w podrozdziale Wyniki obszaru środowiskowego, a obszerniej zagadnienie opisaliśmy w Raporcie TCFD w podrozdziale Metryki i cele.

Zużycie energii elektrycznej w 2020 i 2021 r.

Zużycie energii elektrycznej w 2020 i 2021 r.
Zużycie energii [MWh] 2020 2021
Całkowite zużycie energii elektrycznej 29 917,00 26 449,30
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 11 078,86 14 174,30
W tym z:
gazu ziemnego 9 408,64 12 399,38
oleju opałowego 1 351,41 1 549,37
oleju napędowego 318, 81 225,55
 • W 2021 roku 81% zakupionej przez Bank energii elektrycznej na potrzeby nieruchomości to energia z kontraktu zapewniającego energię wyłącznie z OZE.
 • Otrzymaliśmy również certyfikat akcesyjny produktu ECO Premium Grupy Tauron. Dokument potwierdza, że sprzedawana dla nas energia elektryczna uczestniczy w całości w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej i pochodzi z ekologicznych źródeł energii – głównie z elektrowni wodnych..
 • W 2021 r. zużycie energii elektrycznej w Banku spadło o 8,8% względem poziomu w 2020 r.
 • W 2021 r. kontynuowaliśmy modernizację oświetlenia w placówkach bankowych – (60% oddziałów korzysta z energooszczędnego oświetlenia typu LED, z czego 42 zostały zmodernizowane w 2021 r.), w części placówek zmodernizowaliśmy instalacje klimatyzacji i wentylacji, w 4 nieruchomościach własnych zmodernizowano instalacje CO.
 • Niemal czterokrotnie zredukowaliśmy zużycie oleju napędowego w porównaniu z rokiem 2020.

Flota Banku

Flota Banku
2020 2021
Liczba samochodów na benzynę 85 13
Liczba samochodów z napędem diesel 7 2
Liczba samochodów hybrydowych/elektrycznych 1303 1308

W 2021 r. zredukowaliśmy liczbę samochodów z napędem benzynowym i diesel aż o 85%.

Podróże służbowe

Podróże służbowe
Wskaźnik 2019 2020 2021
Liczba delegacji w przeliczeniu na jednego pracownika 3,17 1,55 0,60

Skutecznie dążymy do ograniczenia podróży służbowych do niezbędnego minimum. Na duży spadek w 2021 r. miała wpływ nasza polityka oraz trwająca pandemia.

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2021 r.

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2021 r.
Zużycie oleju napędowego (w l) 8 563,52
Redukcja zużycia oleju napędowego w stosunku do 2020 r. -23 317,93
Zużycie benzyny (w l) 1 446 502
Redukcja zużycia benzyny w stosunku do 2020 r. -53 431,48
Średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika: 127,94
 • W 2021 r. znacznie ograniczyliśmy zużycie oleju napędowego oraz benzyny, co przyczyniło się do zmniejszenia naszych emisji bezpośrednich (scope 1).
 • Średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika spadło o 4%.

Zużycie papieru

Zużycie papieru
Zużycie papieru 2020 2021
Bankowość oddziałowa [tony] 186 177
Budynki CWB [tony] 34 19
 • W ramach #ekoSantander konsekwentnie ograniczamy zużycie papieru.
 • Wśród klientów promujemy podpisywanie umów w formie elektronicznej – w 2021 r. 92% klientów korzystało z e-wyciągów, a ponad połowę transakcji w oddziałach przeprowadzono bez zużywania papieru.
 • Wdrożyliśmy wewnętrzne procedury, które umożliwiają wysyłanie dokumentów do klientów w formie elektronicznej. Eliminujemy też archiwizowanie papieru na rzecz archiwizacji elektronicznej.

Odpady papierowe i pozostałe odpady, w tym nośniki elektroniczne danych (utylizacja)

Odpady papierowe i pozostałe odpady, w tym nośniki elektroniczne danych (utylizacja)
Rodzaj odpadu Centrala Oddziały Razem
Papier [kg] 684 121 532 439 1 216 560
Magnetyczne nośniki danych [kg] 12 120 1 650 13 770
 • 100% wskazanych materiałów najpierw przekazujemy do bezpiecznego niszczenia, a następnie do recyklingu.
 • Już w 2020 r. zrezygnowaliśmy z zakupu wody w jednorazowych butelkach plastikowych oraz dystrybutorów do wody źródlanej. We wszystkich lokalizacjach zainstalowaliśmy urządzenia do filtrowania wody bieżącej. Kuchnie i pomieszczenia socjalne wyposażone są w zestawy do podawania wody (karafki i szklanki).
 • W 2021 r. rozpoczęliśmy wydawanie ekologicznych kart, które w 85% wyprodukowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu. W ten sposób ślad węglowy redukowany jest do 75%.

Zużycie wody

Zużycie wody
Łączna objętość wody pobranej wg źródła (w m3) Centrala Oddziały
Dostawy wody z sieci miejskiej 23 540,00 50 038,00
Inne źródła wody
Suma 23 540,00 50 038,00

Ograniczamy zużycie wody – wdrażamy i wykorzystujemy rozwiązania sprzyjające mniejszemu zużyciu wody i racjonalnemu jej wykorzystaniu (zmywarki do naczyń, nowoczesna armatura sanitarna, system wody szarej, system agregowania wody deszczowej).