Podejście do zarządzania

Relacje z pracownikami

Nasza strategia HR koncentruje się na:

 • budowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na pracownika,

 • poprawie doświadczeń pracownika poprzez modelowanie kultury organizacyjnej,

 • zadbaniu o dobrostan (well-being) pracowniczy,

 • digitalizacji procesów i zapewnieniu elastycznego środowiska pracy.

Relacje z klientami

Realizujemy strategiczny kierunek „Obsesja na punkcie klienta”, co oznacza, że każda inicjatywa i decyzja podejmowana w związku z realizacją celów Banku uwzględnia jakość i siłę relacji z klientem.

Doświadczenie klienta jest kluczowym czynnikiem sukcesu i główną przewagą konkurencyjną, zwłaszcza w sektorze bankowym, gdzie regulacje i technologia powodują wysoką porównywalność usług. Wraz z głębokimi zmianami na rynku wynikającymi z innowacji okresu pandemii i rozwiązań fintech, klienci porównują doświadczenia z różnych branż, a ich oczekiwania stale rosną.

Nasza odpowiedź:

 • prostota, brak wysiłku i samoobsługa to cechy naszych usług i produktów;
 • budowanie dobrej relacji z indywidualnym doradcą dla klientów biznesowych;
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Relacje ze społecznościami

W relacjach ze społecznościami Bank wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

 • Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 4 – Dobra jakość edukacji
 • Cel 5 – Równość płci
 • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 13- Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Bank angażuje się w długofalowe projekty społeczne, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności oraz wywołują pozytywne zmiany w społeczeństwie.