Struktura zatrudnienia

 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A.
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska Zatrudnienie w Santander Bank Polska S.A.
2021 11 581 9 584
2020 13 158 10 671
2019 14 032 11 118
Liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. / w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu i statusu zatrudnienia podana odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 r.

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i płeć w 2021 r.

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i płeć w 2021 r.
Pełny etat 9 186
Kobiety 6 403
Mężczyźni 2 783
Niepełny etat 615
Kobiety 357
Mężczyźni 258
*Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i regiony w 2021 r.

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i regiony w 2021 r.
Kobiety Mężczyźni Suma
Warszawa Pełny etat 1 094 753 1 847
Niepełny etat 79 67 146
Aglomeracje Pełny etat 2 507 1 488 3 995
Niepełny etat 208 161 369
Duże miasta Pełny etat 1 204 304 1 508
Niepełny etat 58 26 84
Pozostałe Pełny etat 1 598 238 1 836
Niepełny etat 12 4 16
* Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.

Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na miejsce pracy w 2021 r.

 

Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na miejsce pracy w 2021 r.
Kobiety Mężczyźni Suma
Centrum wsparcia biznesu 3 197 2 274 5 471
Oddziały Banku 3 563 767 4 330
* Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.

Liczba pracowników i współpracowników w podziale na czas zatrudnienia w 2021 r.

Liczba pracowników i współpracowników w podziale na czas zatrudnienia w 2021 r.
Czas określony (łącznie) 1 074
Kobiety 689
Mężczyźni 385
Czas nieokreślony (łącznie) 8 727
Kobiety 6 071
Mężczyźni 2 656
* Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.
 • GRI:
 • Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami2-8
  Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami

Liczba pracowników i współpracowników zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w 2021 r.

Liczba pracowników i współpracowników zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w 2021 r.
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia 1 430
Kobiety 984
Mężczyźni 446
Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło 0
Kobiety 0
Mężczyźni 0
* Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.

Różnorodność

 • GRI:
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności).405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności).

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
(w przeliczeniu na etaty)

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
(w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty)
Kobiety Mężczyźni
6 258 2 808
* Dane dotyczą liczby etatów w Santander Bank Polska S.A. o statusie ,,czynny”.
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na osoby)
Kobiety Mężczyźni
6 546 3 038
* Dane dotyczą liczby etatów w Santander Bank Polska S.A. o statusie ,,czynny”.

Liczba i odsetek pracowników Banku w każdej z kategorii w 2021 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji.

Liczba i odsetek pracowników Banku w każdej z kategorii w 2021 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji.
Liczba pracowników Kobiety (%) Mężczyźni (%) Odsetek w każdej kategorii łącznie (%)
<30 lat 1 469 10,34% 4,65% 14,99%
30-50 lat 6 654 46,42% 21,47% 67,89%
>50 lat 1 678 12,21% 4,91% 17,12%

Pracownicy Banku według struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2021 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników)*

Pracownicy Banku według struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2021 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników)*
Kobiety Mężczyźni Łączny odsetek z każdej kategorii (%)
Najwyższa kadra zarządzająca 0,01% 0,08% 0,09%
Wyższa kadra zarządzająca 0,42% 0,68% 1,10%
Pozostali menedżerowie 7,28% 5,65% 12,94%
pozostali pracownicy na stanowiskach nie menedżerskich 61,26% 24,61% 85,87%

Rotacja pracowników

 • GRI:
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
 • GPW:
 • Rotacja zatrudnieniaS-P3
  Rotacja zatrudnienia

Pracownicy nowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 2021 r. w podziale na płeć i wiek.

Pracownicy nowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 2021 r. w podziale na płeć i wiek.
Liczba pracowników na koniec 2021 9 801
W tym kobiet 6 760
W tym mężczyzn 3 041
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych w ciągu 2021 roku ( liczba osób przyjętych do pracy, zatrudnienia na umowę o pracę) w podziale na płeć*
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników 1 150
W tym kobiet 727
W tym mężczyzn 423
Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie pracowników**:
W tym kobiet 7,42%
W tym mężczyzn 4,32%
Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
W tym kobiet*** 63,22%
W tym mężczyzn**** 36,78%
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych w ciągu 2021 roku (liczba osób przyjętych do pracy, zatrudnienia na umowę o pracę) w podziale na kategorie wiekowe:
W tym pracownicy poniżej 30 lat 585
W tym pracownicy w wieku 30-50 lat 538
W tym pracownicy powyżej 50 lat 27
Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na kategorie wiekowe w łącznej liczbie pracowników**:
W tym pracownicy poniżej 30 lat 5,97%
W tym pracownicy w wieku 30-50 lat 5,49%
W tym pracownicy powyżej 50 lat 0,28%
Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na kategorie wiekowe w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników:
W tym pracownicy poniżej 30 lat 50,87%
W tym pracownicy w wieku 30-50 lat 46,78%
W tym pracownicy powyżej 50 lat 2,35%
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.
* Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia osoby dwukrotnie w ciągu roku, wykazywana jest raz.
** W odniesieniu do liczby 9 801 – liczba pracowników bez względu na status zatrudnienia.
*** Stosunek nowozatrudnionych kobiet w raportowanym okresie do liczby wszystkich kobiet zatrudnionych w banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2021 r.
**** Stosunek nowozatrudnionych mężczyzn w raportowanym okresie do liczby wszystkich mężczyzn zatrudnionych w banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2021 r.

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w 2021 r. w podziale na wymiar czasu pracy i lokalizację.

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w 2021 r. w podziale na wymiar czasu pracy i lokalizację.
Pełny etat 1 030
Warszawa 218
Aglomeracje 414
Duże miasta 192
Pozostałe 206
Niepełny etat 120
Warszawa 20
Aglomeracje 86
Duże miasta 14
Pozostałe 0
*Dane dotyczą liczby osób, bez względu na status zatrudnienia.

Łączna liczba odejść z pracy (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i wiek w 2021 r.

Łączna liczba odejść z pracy (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i wiek w 2021 r.
Łączna liczba odejść z pracy*: 2 077
W tym kobiet: 1 462
W tym mężczyzn: 615
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników** w podziale na płeć:
W tym kobiet: 14,92%
W tym mężczyzn: 6,27%
Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników:
W tym kobiet***: 70,39%
W tym mężczyzn****: 29,61%
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy odeszli z pracy (liczba osób) w podziale na kategorie wiekowe:
Liczba pracowników poniżej 30 lat 474
Liczba pracowników w wieku 30-50 lat 1 239
Liczba pracowników powyżej 50 lat 364
Udział odejść pracowników w podziale na kategorie wiekowe w łącznej liczbie pracowników**:
Poniżej 30 lat 4,84%
W wieku 30-50 lat 12,64%
Powyżej 50 lat 3,71%
Udział odejść pracowników w podziale na kategorie wiekowe w łącznej liczbie odejść pracowników:
Poniżej 30 lat 22,82%
W wieku 30-50 lat 59,65%
Powyżej 50 lat 17,53%
* Dane dotyczą liczby osób, bez względu na status zatrudnienia. Łączna liczba odejść z 2021 roku. Jeśli jedna osoba odeszła dwukrotnie, jest wykazywana raz.
** W odniesieniu do liczby 9 801 – liczba pracowników bez względu na status zatrudnienia.
*** Stosunek odejść kobiet w raportowanym okresie do liczby wszystkich kobiet zatrudnionych w Banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2021 r.
**** Stosunek odejść mężczyzn w raportowanym okresie do liczby wszystkich mężczyzn zatrudnionych w Banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2021 r.

Ocena jakości pracy

 • GRI:
 • Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia404-3
  Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia w 2021 r

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia w 2021 r
Kategoria zatrudnienia Kobiety Mężczyźni
Kierownictwo wyższego szczebla 34,20% 65,80%
Kierownictwo niższego szczebla 56,50% 43,50%
Pozostali pracownicy 69,50% 30,50%

Wynagrodzenie

 • GRI:
 • Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska405-2
  Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

Średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w 2021 r. w podziale na kategorie zatrudnienia oraz według rynków, gdzie Bank prowadzi działalność (zł)

Średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w 2021 r. w podziale na kategorie zatrudnienia oraz według rynków, gdzie Bank prowadzi działalność (zł)
Rynek Kategoria zatrudnienia Średnie wynagrodzenie podstawowe kobiet Średnie wynagrodzenie podstawowe mężczyzn Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn
Warszawa Kierownictwo wyższego szczebla 33 047,92 zł 40 706,76 zł 81%
Kierownictwo średniego szczebla 17 309,56 zł 21 828,02 zł 79%
Pozostali pracownicy 9 202,94 zł 13 121,13 zł 70%
Aglomeracje Kierownictwo wyższego szczebla 28 848,57 zł 31 832,14 zł 91%
Kierownictwo średniego szczebla 14 057,30 zł 15 723,78 zł 89%
Pozostali pracownicy 7 120,90 zł 9 287,17 zł 77%
Duże miasta Kierownictwo wyższego szczebla 25 000,00 zł 19 000,00 zł 132%
Kierownictwo średniego szczebla 11 433,07 zł 12 547,56 zł 91%
Pozostali pracownicy 5 489,13 zł 6 938,95 zł 79%
Pozostałe Kierownictwo wyższego szczebla 28 750,00 zł
Kierownictwo średniego szczebla 10 591,77 zł 11 736,14 zł 90%
Pozostali pracownicy 4 984,26 zł 5 998,10 zł 83%
 • GRI:
 • Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej202-1
  Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej krajowej w 2021 r.

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej krajowej w 2021 r.
Kobiety Mężczyźni
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla 4 288 4 084
% płacy minimalnej 153% 146%
 • GRI:
 • Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego2-21
  Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego

Wskaźnik rocznego wynagrodzenia

Wskaźnik rocznego wynagrodzenia
2021
Stosunek rocznego całkowitego wynagrodzenia dla najlepiej opłacanej osoby w organizacji do mediany rocznego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników (z wyłączeniem najwyżej opłacanej osoby) 32,60
Stosunek procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia dla najlepiej opłacanej osoby w organizacji do mediany procentowego wzrostu całkowitego rocznego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników (z wyłączeniem osoby o najwyższym wynagrodzeniu) 0,83

BHP

 • GRI:
 • Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą403-9
  Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

Wypadki (incydenty) przy pracy w 2021 r. podziale na płeć

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy

*LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000

Wypadki (incydenty) przy pracy w 2021 r. podziale na płeć oraz łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy
Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 21 4
W tym liczba wypadków śmiertelnych 0 0
W tym liczba wypadków ciężkich (incydentów) 0 0
W tym liczba wypadków lekkich (incydentów) 21 4
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach: 25
Wskaźnik częstotliwości wypadków ogółem (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) 2,55
Wskaźnik częstotliwości wypadków 3,11 1,31
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) 845
804 41
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) 33,8
38,3 10,2
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/liczba przepracowanych dni w roku * 200000) 9,88
8,83 1,05
 • GRI:
 • 403-5

Liczba pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu BHP w 2021 roku

Liczba pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach z zakresu BHP w 2021 roku
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach wstępnych z zakresu BHP 667
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach okresowych z zakresu BHP 539