Wyniki finansowe i główne wskaźniki efektywności

  • GRI:
  • Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona201-1
    Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
  • ESG:
  • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG – Ład korporacyjny
    Nasze podejście do Ładu korporacyjnego

W odbudowującym się otoczeniu gospodarczym po 2020 r. Grupa Kapitałowa naszego Banku wygenerowała wzrosty kluczowych wolumenów biznesowych. Jest to przede wszystkim zasługa naszej elastycznej i przejrzystej oferty, jej omnikanałowej dostępności oraz wielowymiarowego, konsekwentnego doskonalenia jakości doświadczeń klienta.

Oprócz wzrostu skali działalności podstawowej odnotowaliśmy wyższe zainteresowanie klientów ofertą Grupy m.in. w zakresie finansowania handlu, płatności zagranicznych i rozwiązań inwestycyjnych. Zwiększyła się też transakcyjność klientów i ich aktywność w kanałach zdalnych.

*Łącznie oddziały, stanowiska zewnętrzne i wyspy akwizycyjne.
**W tym 426 recyklerów (2020 r).
***W tym 398 recyklerów (2019 r.)
****W tym 440 recyklerów (2021 r.)

Raporty okresowe prezentujące wyniki finansowe Banku znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie w sekcji Sprawozdania finansowe.