Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • GRI:
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów403-2
  Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
 • Promocja zdrowia403-6
  Promocja zdrowia
 • ESG:
 • Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialnościS – Społeczeństwo
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • GPW:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracyS-S1
  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dokładamy najwyższych starań, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne i komfortowe miejsce pracy. W naszych strukturach działają Społeczni Inspektorowie Pracy oraz Komisja BHP, wszystkie niezbędne informacje dostępne są w intranecie, a pracownicy przechodzą regularne szkolenia. Ponadto w 2021 r. przeprowadziliśmy audyty BHP w 260 placówkach Bankowości Oddziałowej, w wyniku których opracowaliśmy zalecenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu pracy.

Pandemia COVID-19

Nasze działania w 2021 r. skupiały się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w aspekcie zagrożenia pandemią COVID-19. W tym celu:

 • monitorowaliśmy bieżącą sytuację epidemiologiczną w organizacji oraz poza nią, reagowaliśmy na zmiany przepisów i dostosowywaliśmy działania do wymogów prawnych;
 • koordynowaliśmy działania związane ze zgłaszanymi kwarantannami, izolacjami i innymi przypadkami dot. COVID-19;
 • organizowaliśmy spotkania zespołu zarządzania sytuacją kryzysową w jednostkach, w których u pracownika wykonującego pracę w biurze potwierdzono zakażenie COVID-19;
 • umożliwiliśmy pracownikom narażonym na kontakt z wirusem wykonanie testów diagnostycznych (3702 wykonanych testów 2021 roku);
 • wprowadziliśmy możliwość konsultacji z psychologiem;
 • wynegocjowaliśmy rabat na testy COVID-19 dla pracowników i ich rodzin oraz zapewniliśmy możliwość uzyskania zaświadczenia w języku angielskim;
 • zorganizowaliśmy akcję szczepień pracowników i ich rodzin przeciw COVID-19.

Zdrowie i well-being

W obszarze Wellbeing & Mental Health, który opiera się na 4 filarach (zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, udane relacje, edukacja finansowa), prowadziliśmy cykliczne wydarzenia, a każdy miesiąc dedykowany był innemu zagadnieniu. Dodatkowo w trosce o zdrowie naszych pracowników i ich rodzin:

 • wprowadziliśmy możliwość objęcia opieką medyczną dzieci niezależnie od wieku (do tej pory można było zgłosić dzieci do 25 r.ż.);
 • zorganizowaliśmy badania mammograficzne w wybranych lokalizacjach;
 • przeprowadziliśmy akcję szczepień na grypę i kleszczowe zapalenie mózgowe;
 • organizowaliśmy ćwiczenia online z fizjoterapeutami i trenerami personalnymi.

BHP w liczbach w 2021 r.

Wypadki (incydenty) przy pracy w 2021 r. podziale na płeć

Wypadki (incydenty) przy pracy w 2021 r. podziale na płeć
Liczba wypadków śmiertelnych
pracownicy ogółem 0
Liczba wypadków powodujących utratę czasu pracy – pracownicy ogółem 25
kobiety 21
mężczyźni 4
Liczba dni straconych (utraty czasu pracy) spowodowanych wypadkami w pracy 845
kobiety 804
mężczyźni 41

Więcej danych liczbowych dotyczących BHP w rozdziale Wyniki obszaru społecznego.