Fundacja Santander

 • GRI:
 • Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznegoWskaźnik własny
  Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego
 • Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację bankuWskaźnik własny
  Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku
Logo Santander Fundacja

Fundacja Santander powstała w 1997 r. jako organizacja działająca przy Banku Zachodnim S.A. W ciągu 25 lat naszej działalności staliśmy się autorem, inicjatorem i wykonawcą większości programów zaangażowania społecznego Banku.

W ramach działań Fundacja:

 • dba o ekologię, rozwój lokalnych społeczności, wspiera dzieci i młodzież, a także zwiększa wiedzę na temat bezpiecznego bankowania dzięki programom grantowym;
 • inwestuje w edukację dzieci i młodzieży, dba o rozwój ich pasji i talentów dzięki programowi stypendialnemu;
 • wspiera środowiska akademickie z całej Polski w ramach programu Santander Universidades;
 • promuje i wspiera ideę wolontariatu, rozwijając wolontariat pracowniczy w Banku;
 • doposaża szkoły, domy dziecka i inne placówki w komputery, a także dofinansowuje projekty edukacyjne, charytatywne i kulturalne.

Fundacja Santander w liczbach w 2021 r.

 • Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie w ramach programów grantowych: 102

 • Kwota przeznaczona na wszystkie programy grantowe: 600 000 zł

 • Liczba beneficjentów programów grantowych: 544 872

Więcej informacji o działaniach realizowanych przez Fundację Santander Bank Polska znaleźć można na stronie Fundacji: fundacja.santander.pl.

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO 
 • Łączna kwota przekazanych środków – 300 000 zł
 • Wysokość pojedynczego grantu – 3000, 5000 lub 8000 zł
 • Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie – 58
 • Łączna liczba beneficjentów – 538 577

Więcej informacji o programie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” znaleźć można na stronie Fundacji.

Pozostałe programy grantowe

Bank Dziecięcych Uśmiechów

Założenia

W ramach Banku Dziecięcych Uśmiechów dofinansowano projekty, które miały na celu pomoc dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia psychologicznego ze względu m.in. na efekty pandemii COVID-19

Efekty

 • Liczba wniosków, które wpłynęły do programu: 161
 • Liczba wspartych organizacji: 15
 • Liczba beneficjentów: 422
 • Budżet programu: 150 000 zł

Logo - Bank Dziecięcych Uśmiechów

Bank Młodych Mistrzów Sportu*

Założenia

Program promuje aktywne spędzanie czasu wolnego. W ramach edycji z 2021 r. udzieliliśmy wsparcia przedsięwzięciom sportowym z udziałem osób w wieku od 5 do 26 lat takim jak: drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady, treningi oraz inne działania, które promują sport i zasadę fair play

Efekty

 • Liczba wniosków, które wpłynęły do programu: 585
 • Liczba wspartych organizacji: 29
 • Liczba beneficjentów: 5 674
 • Budżet programu: 150 000 zł

Logo - Bank Młodych Mistrzów Sportu

Haki na cyberataki*

Założenia

Zainaugurowaliśmy I edycję programu „Haki na Cyberataki”, który ma na celu wyłonienie najciekawszych projektów z zakresu edukacji finansowej konsumentów dotyczących:

 • ochrony przed przestępstwami finansowymi typu wyłudzenia i fraudy,
 • bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej,
 • bezpiecznego zarządzania finansami w sieci.

Efekty

 • Liczba wspartych organizacji: 15
 • Wysokość pojedynczego grantu: 50 000 lub 100 000 zł
 • Budżet programu: 1 200 000 zł

Logo - Haki na cyberataki

* Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w 2022 r.