• GRI:
 • 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
  Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
 • 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
  Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
 • KE/TCFD Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości
  Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
 • PRB 4 Interesariusze Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.
  Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

Projekty

Wspomagamy organizacje pozarządowe i rozwój lokalnych społeczności poprzez programy grantowe. Wśród nich znajduje się inicjatywa „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” – konkurs na projekt przyczyniający się do tworzenia ekologicznych rozwiązań w przestrzeni publicznej. W 2020 roku na realizację tego programu grantowego Fundacja Santander Bank Polska przekazała 500 tys. zł.

Więcej o naszych inicjatywach przeczytasz w rozdziale Społeczności.

Inicjatywy na rzecz środowiska

Angażujemy się w projekty proekologiczne oraz wspieramy inicjatywy o charakterze sektorowym, wielobranżowym oraz międzynarodowym dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów.

Jesteśmy członkiem Rady ds. Zielonej Transformacji przy Konfederacji Lewiatan. Celem prac Rady jest opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu, w tym przygotowywanie ekspertyz merytorycznych, stanowisk, strategii, opinii do regulacji, a także aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań.

Więcej przeczytasz tutaj.

Jako jedyny przedstawiciel polskiego sektora finansowego, jesteśmy sygnatariuszem powołanego we wrześniu 2020 roku Polskiego Paktu Plastikowego, który dołączył do globalnej inicjatywy Plastic Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. Pakt stawia sobie za cel zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i ogłasza sześć wspólnych celów dla członków Paktu do roku 2025. Inicjatywa powstała pod parasolem Kampanii 17 Celów. Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego. Drogowskaz proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada sześć celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

Poprzez członkostwo w Pakcie chcemy wspierać klientów w transformacji ich biznesów.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

„Razem dla środowiska” to partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju powołane przez Centrum UNEP/GRID. Inicjatywa wspiera stworzenie w Polsce możliwie najlepszych warunków do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Celem projektu jest zrównoważony rozwój przy współpracy wielu stron (międzysektorowo i międzybranżowo) opartej na zasadzie odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo skupia firmy, zrzeszenia firm oraz izby gospodarcze, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne. Służy wymianie idei, doświadczeń i dobrych praktyk, a także szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs.

Szczegóły partnerstwa tutaj.

Od trzech lat jesteśmy partnerem strategicznym kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Przedsięwzięcie to jest organizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska. Tematem, wokół którego ogniskował się w 2020 roku przekaz globalnych obchodów Światowego Dnia Środowiska i kampanii #DlaPlanety, była różnorodność biologiczna (bioróżnorodność), a hasłem projektu wezwanie – „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie”.

Więcej o naszym zaangażowaniu w akcję, którą promował nasz ambasador Marcin Dorociński, przeczytasz tutaj.

Należymy do Koalicji 5 frakcji, tj. międzysektorowej inicjatywy firm i instytucji, która powstała, by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych.

Więcej informacji tutaj.

W 2017 roku przystąpiliśmy do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Polsce.

To porozumienie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii a przedstawicielami podmiotów biznesowych mające służyć kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 i realizacji zapisanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju.