Zrównoważone „zielone” finansowanie

Wspieramy naszych klientów w realizacji długoterminowych strategii transformacji ich biznesów na prośrodowiskowe i ekologiczne. Aktywnie bierzemy udział w ekozmianach polskiego sektora energetycznego, w najbliższych latach będziemy nadal finansować przejście z energetyki węglowej na OZE.

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Zrównoważone finansowanie
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Zrównoważone finansowanie
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Zrównoważone finansowanie
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Zrównoważone finansowanie
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Zrównoważone finansowanie
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Zrównoważone finansowanie
 • KE/TCFD Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości
  Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości
 • KE/TCFD Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
  Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

W 2020 roku w Banku rozpoczęliśmy wdrażanie wytycznych  TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oferuje szeroki wachlarz produktów i usług wspierających proces transformacji  energetycznej Polski. W 2020 roku zawarliśmy następujące umowy na „zielone” finansowanie:

 • Współfinansowaliśmy projekt elektrowni słonecznych opracowany przez R.POWER, wiodącego polskiego inwestora i dewelopera systemów fotowoltaicznych. Była to największa w Polsce umowa o wartości 350 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy 121 MWp. Pozwoli to na uruchomienie 128 elektrowni słonecznych w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat.
 • Współfinansujemy Farmę Wiatrową Dębsk należącą do Polenergii. Pierwszy prąd popłynie do odbiorców w połowie 2022 roku. Farma będzie jednym z największych źródeł energii tego typu w Polsce
 • Sfinalizowaliśmy emisję pierwszych w Polsce obligacji powiązanych z celami ekologiczno-społecznymi (ESG-linked) dla klienta z branży paliwowej oraz „zielonych obligacji” dla klienta z branży telekomunikacyjnej.
 • Santander Bank Polska S.A. jest koordynatorem, organizatorem oraz dealerem emisji pierwszych obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability-linked) dla spółki TAURON Polska Energia S.A. o wartości 1 mld zł. Środki z transakcji zostaną przeznaczone m. in. na Zielony Zwrot TAURONA, czyli zwiększenie udziału źródeł zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej organizacji.

Pierwszą umowę typu ESG-linked (Environmental, Social and Governance), czyli opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, podpisaliśmy we wrześniu 2019 roku z Energą. Santander Bank Polska S.A. pełni w niej rolę koordynatora, agenta i agenta ESG. Umowa na kwotę 2 mld zł, podpisana przez konsorcjum pięciu banków, obowiązuje do 2024 roku, z możliwością jej przedłużenia do roku 2026.

 • Wykorzystujemy środki uzyskane z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), aby w ramach programu wspierającego efektywność energetyczną budynków, zaoferować klientom pożyczki przeznaczone na sfinansowanie budowy budynków spełniających normy środowiskowe potwierdzone ogólnie uznanymi międzynarodowymi certyfikatami, takimi jak LEED lub BREEAM, w łącznej kwocie równej 140% pozyskanego finansowania, tj. 140 mln euro.

Do końca 2020 roku sfinansowaliśmy budowę 33 „zielone budynki” kwotą 479 mln zł.

 • Udzieliliśmy finansowania w kwocie 165,4 mln dla Solaris Bus & Coach z gwarancją BGK na dostawę 50 bezemisyjnych autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.
 • Na początku 2021 roku Santander Leasing nawiązał współpracę z Elocity, firmą oferującą kompletny system zarządzania stacjami ładowania aut elektrycznych dla biznesu.

W całym 2020 roku sfinansowaliśmy ekopojazdy o łącznej wartości prawie 164 mln zł.

Oferta w zakresie finansowania „zielonych” środków trwałych, zarówno pojazdów, jak i segmentu maszyn i urządzeń oraz fotowoltaiki, od ponad 10 lat stanowi kontynuację strategii wspierania ekoinwestycji. Tylko w całym 2020 roku sfinansowaliśmy ekopojazdy o łącznej wartości prawie 164 mln zł, co daje dynamikę 19% rok do roku. Wszystko wskazuje na to, że 2021 rok powinien przynieść kolejne wzrosty, a przyczyni się do tego m.in. dalszy rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych czy też możliwość uzyskania wsparcia ze środków NFOŚiGW.

Mariusz Włodarczyk,

Dyrektor Zarządzający Santander Leasing

Więcej o ekoofercie finansowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych przez Santander Leasing przeczytasz TUTAJ.