Stworzenie bezpiecznego miejsca pracy

SDG: 
Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom w czasie pandemii było w 2020 roku i nadal jest naszym priorytetem. Bardzo szybko dostosowaliśmy istniejące procedury i wdrożyliśmy nowe zasady funkcjonowania w miejscu pracy.

 • GRI:
 • 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
  Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
 • 403-6 Promocja zdrowia
  Promocja zdrowia
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

W celu zachowania pełnej ciągłości biznesowej w 2020 roku skupiliśmy się na ochronie zdrowia wszystkich pracowników. Podjęliśmy różnorodne działania prewencyjne i wdrożyliśmy nowe inicjatywy w trzech obszarach:

 • Bieżącego monitorowania sytuacji w Banku

 • Działań prewencyjnych w obszarze funkcjonowania centrali i oddziałów

 • Wsparcia i pomocy dla pracowników

Szczegółowo o naszych działaniach dotyczących bezpieczeństwa pracowników w czasie pandemii piszemy w sekcjach: Bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz Kultura organizacyjna.