Działania na rzecz transformacji cyfrowej i bezpieczeństwa cybernetycznego

SDG: 
Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W okresie pandemii szczególnie intensywnie eksploatowane były kanały zdalne, dlatego skupiliśmy się na rozwijaniu rozwiązań cyfrowych oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa procesów.

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • Wskaźnik własny Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa
  Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Naszym priorytetem było zapewnienie ciągłości i najwyższej jakości obsługi klientów w kanałach zdalnych.

 • Zwiększyliśmy przepustowość zdalnych kanałów dystrybucji i zmaksymalizowaliśmy działania ochronne w zakresie kluczowych systemów informatycznych Banku. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy dodatkowe procesy kontrolne monitorujące obsługę klientów w kanałach zdalnych.
 • Kontynuowaliśmy digitalizację i automatyzację centralnych procesów operacji bankowych oraz wzmacnialiśmy i rozszerzaliśmy dostępność obsługi operacyjnej klientów w kanałach zdalnych.
 • Oferowaliśmy także szeroki zakres rozwiązań łagodzących skutki pandemii dla klientów, w tym:
  • moratoria na spłatę kredytów;
  • subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju (wdrożyliśmy rozwiązanie informatyczne, na bieżąco obsługiwaliśmy proces, w tym rozliczaliśmy subwencje, raportowaliśmy oraz obsługiwaliśmy reklamacje i pełnomocnictwa);
  • zautomatyzowaliśmy obsługę umów i zabezpieczeń kredytów z gwarancją de minimis (skróciliśmy czas obsługi z 3 dni roboczych do 15 minut);
  • wdrożyliśmy narzędzie do wysyłki maili masowych (uruchomiliśmy kolejny kanał komunikacji do przesyłania maili; zbudowaliśmy front-end do zaawansowanego systemu obsługi korespondencji masowej i stworzyliśmy szablony dokumentów).

Realizowaliśmy także intensywne prace w celu uruchomienia Portalu Restrukturyzacji, aby umożliwić klientom samodzielną i automatyczną obsługę należności wymagających zmiany warunków kredytowania (np. karencji w spłacie, wydłużenia okresu kredytowania oraz szybkiej automatycznej spłaty zaległości z rachunku w innym banku).

Zwiększyliśmy nacisk na automatyzację i kontrolę procesów wytwórczych i operacyjnych, poprawiając jakość i stabilność systemów.

Z powodu wzmożonego działania cyberprzestępców podczas pandemii kontynuowaliśmy działania edukacyjne na temat cyberzagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz bankowych stron internetowych ostrzegaliśmy naszych klientów przed potencjalnymi atakami.

Więcej o naszych działaniach dotyczących cyberbezpieczeństwa w rozdziale „Społeczności” na stronie Bezpieczeństwo.