• GRI:
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

W 2020 roku kontynuowaliśmy współpracę z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich, realizując wspólnie kolejną odsłonę projektu edukacyjnego „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

Program został zainagurowany w 2017 roku. Od samego początku Santander Bank Polska jest partnerem tej akcji. Projekt odpowiada na potrzebę praktycznej edukacji z zakresu bezpiecznego poruszania się po wirtualnym świecie. Działania edukacyjne kierowane są do szkół, uczelni, uniwersytetów trzeciego wieku oraz jednostek administracji publicznej. Do grupy docelowej skutecznie docieramy dzięki różnorodnym akcjom, tj. lekcjom, wykładom, szkoleniom, konkursom, jak i przez nowoczesne kanały komunikacji.

Cele projektu

 • poprawa poziomu wiedzy na temat cyberzagrożeń i kształtowanie właściwych postaw Polaków w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • edukowanie i rozwijanie praktycznych umiejętności Polaków w zakresie sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
 • 42 354

  uczniów z 16 województw wzięło udział lekcjach

 • 1 696

  lekcji na temat cyberzagrożeń

 • 1 263

  lekcji zrealizowanych zdalnie

 • 24 989

  studentów wzięło udział w 328 wykładach

 • 1 568

  seniorów wzięło udział w wykładach i innych działaniach

 • 98

  filmów edukacyjnych i ponad 100 publikacji edukacyjnych powstałych w ramach projektu

 • 100

  uczestników panelu konferencji „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

 • 500

  studentów, ponad 1 000 uczniów, 53 dzieci pracowników Banku
  brało udział w skierowanych do nich konkursach

 • 2 500

  uczestników wzięło udział w aktywnościach edukacyjnych przygotowanych na majówkę i Dzień Dziecka

Projekt w sieci

 • Poprzez stronę projektu – www.cyberbezpieczenstwo.edu.pl – dystrybuowane są informacje związane z tematyką cyberbezpieczeństwa. Strona jest również bazą materiałów (filmów, infografik, raportów oraz materiałów dydaktycznych).
 •  Obecnie w ramach projektu funkcjonują 3 kursy e-learningowe w poniższej tematyce:
  • bezpieczna tożsamość,
  • bezpieczeństwo urządzeń mobilnych,
  • bezpieczna bankowość internetowa.
 • Opracowany został kurs „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” w formule MOOC (massive open online courses). Jego odbiorcami są studenci i akademicy. Tematyka kursu obejmuje zakres bezpieczeństwa urządzeń, haseł, danych osobowych i tożsamości, bankowości elektronicznej i mobilnej oraz zakupów w sieci.
 •  Z racji obostrzeń związanych z pandemią przygotowano szereg aktywności edukacyjnych z okazji Dnia Dziecka oraz majówki. Podczas tych dni odbyły się spotkania zdalne i wykłady specjalne dla dzieci i młodzieży. Łącznie w aktywnościach wzięło udział 2 500 uczestników.

Projekt w działaniach

Po raz pierwszy w ramach Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości zorganizowano panel „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, podczas którego eksperci z zakresu bankowości, płatności elektronicznych oraz zakupów w sieci przekazali swoją wiedzę blisko 100 uczestnikom panelu konferencji.

Włączyliśmy się w działania edukacyjno-informacyjne podczas kampanii „Warto bezgotówkowo”. Jej celem było edukowanie uczniów, studentów i seniorów, jak w praktyce korzystać z płatności bezgotówkowych. Podczas spotkań online eksperci z Banku omawiali m.in. zachowania klientów w płatnościach mobilnych oraz bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych.

 • Konkursy dla studentów – zorganizowano szereg konkursów dla studentów we współpracy z Parlamentem Studentów RP, które swoją tematyką obejmowały m.in. cyberbezpieczeństwo i płatności bezgotówkowe. Łącznie w konkursach uczestniczyło blisko 500 osób.
 • Konkursy dla dzieci i młodzieży – zorganizowanych zostało wiele minikonkursów plastycznych oraz testów wiedzy z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Łącznie w konkursach wzięło udział ponad 1 000 uczestników.
 • Konkurs dla dzieci pracowników Banku – w ramach współpracy przy projekcie zorganizowany został również konkurs dla dzieci w wieku 6–14 lat na temat cyberbezpieczeństwa. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez uczestników rebusu na jeden z tematów: dzieci w wieku 6–10 lat – „Słabe hasło ma krótkie nogi”, a młodzież w wieku 11–14 lat – „Pamiętaj internauto młody, dobrze ukrywaj bankowe kody”. W konkursie wzięło udział 53 uczestników.

Łącznie w ramach kampanii powstało już 98 filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów reprezentujących instytucje publiczne i banki, w tym m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Biuro Informacji Kredytowej czy Krajową Izbę Rozliczeniową. Tworzone są kolejne.

W ramach programu prowadzona jest też szeroka działalność wydawnicza. Ukazało się ponad 100 publikacji, m.in. raport „Cyberbezpieczny Portfel”, biuletyn „Aktywny Senior”, biuletyn „Aktywny Student”.

O projekcie mówiły media lokalne i ogólnopolskie – zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem były przedmiotem partnerskich audycji „3 grosze o ekonomii” emitowanej w 9 rozgłośniach radiowych oraz w serwisie Spotify.

„Bezpieczeństwo w sieci”

Liczba odbiorców projektu „Bezpieczeństwo w sieci”
2017 2018 2019 2020
Dzieci i młodzież 17 655 36 570 58 488 46 158
Studenci 7 860 12 540 25 410 25 674
Seniorzy 510 1 280 2 113 1 568

Bezpieczny senior

Seniorzy są jedną z głównych grup docelowych tego projektu edukacyjnego, dzięki któremu mogą podwyższyć swój poziom wiedzy na temat cyberzagrożeń oraz uczyć się o nowych technologiach. W 2020 roku w ramach współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku oraz regionalnymi klubami seniora zorganizowano wykłady, dotyczące bezpiecznego poruszania się po wirtualnym świecie – bezpieczeństwa transakcji, bezpieczeństwa tożsamości etc.

1 568

seniorów wzięło udział w spotkaniach

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji i Instytutem Badawczym NASK przeprowadzono też kampanię „Seniorze – spotkajmy się w sieci”. Koncepcja powstała w ramach skierowanego do organizacji pozarządowych konkursu „(Nie)Bezpieczni w sieci”, który ogłoszony został w ramach kampanii „e-Polak potrafi!”. W ramach kampanii przygotowano pięć prostych, napisanych przystępnym językiem broszur oraz pięć krótkich filmów edukacyjnych. Ich tematyka została dobrana tak, aby najpierw pomóc seniorom poznać możliwe zagrożenia w sieci, a później nauczyć ich, jak tych zagrożeń unikać. Filmy wprowadzają do tematyki każdego z poszczególnych zagadnień, a broszury rozwijają i uzupełniają każdy z nich. Ambasadorkami kampanii zostały: aktorka Barbara Bursztynowicz i jej córka Małgorzata.

300 tys.

unikalnych odbiorców zapoznało się z treścią kampanii

Webinary dla seniorów

Dodatkowo w ramach projektu „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości, nawiązana została współpraca z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej – instytucją zajmującą się szerzeniem wiedzy oraz wspieraniem seniorów. W ramach współpracy zorganizowanych zostało 5 webinarów tematycznych oraz stworzono kurs dot. bezpiecznych płatności elektronicznych. My jesteśmy partnerem tej akcji.

Więcej o projektach dla seniorów: naszym podejściu do tej grupy

Projekt „Jak jeździsz”

Inicjatywa, którą realizujemy już od 2015 roku, to nasz wkład w zwiększenie bezpieczeństwa i kultury na polskich drogach. Promuje odpowiedzialne i uprzejme zachowanie na drodze i choć skierowana jest głównie do kierowców, jej beneficjentami są wszyscy uczestnicy ruchu. W ramach kampanii przeprowadzano wiele działań w mediach społecznościowych, m.in. angażujące konkursy i porady skierowane do wybranych grup docelowych. Najwięcej zaangażowania wzbudzały posty na temat nowinek technologicznych, pandemii, porad dla młodych kierowców oraz zagrożeń wynikających z używania telefonu za kierownicą.

 

Kampanie towarzyszące inicjatywie w 2020 roku:

#smartoff

Uświadomienie ryzyka i wyeliminowanie niechlubnej praktyki patrzenia w ekran smartfona zamiast na drogę. Kampania z udziałem ambasadora marki Santander Marcina Dorocińskiego.

 • >850 tys.

  zasięg postów

#zabawydrogowe

Specjalnie z myślą o rodzicach opiekujących się dziećmi w czasie lockdownu przygotowaliśmy ok. 30 aktywacji online dostępnych na stronie www.jakjezdzisz.pl. Aktywacje obejmowały tematy z zakresu bezpieczeństwa i edukacji. Rozwiązaniu każdej zagadki towarzyszył morał dotyczący zasad bezpieczeństwa, ekologii lub dobrych nawyków.

 • >1 500

  liczba pobrań gier

 • 100 tys.

  zasięg postów

#jakjezdziszzdzieckiem

Cykl wakacyjnych porad dla rodziców na temat różnych aspektów podróżowania z dziećmi, od długości i częstotliwości postojów po kryteria wyboru fotelika – każdy, kto podróżuje z dzieckiem, pod tym hasztagiem znajdzie wiele przydatnych wskazówek.

 • >150 tys.

  zasięg postów

#jakparkujesz

Specjalna akcja, adresowana również do pracowników Banku, o zasadach prawidłowego parkowania. W tym cyklu postów zwróciliśmy uwagę na dobre nawyki, w tym aspekt prowadzenia samochodu, odwołując się do jednej z naszych najważniejszych misji: promowania życzliwości i empatii na drogach oraz znajomości przepisów. Wiedzę internautów w tym zakresie sprawdzaliśmy za pomocą postów-quizów.

 • >320 tys.

  zasięg postów

„Jak jeździsz” 2020 w liczbach:

 • 5 mln

  odbiorców w mediach społecznościowych

 • 145 tys.

  osób obserwujących fanpage na Facebooku

 • 728 tys.

  odbiorców – średni miesięczny zasięg na Facebooku

 • 6 tys.

  komentarzy przy postach

 • >2 tys.

  udostępnień na Facebooku

 • 3 tys.

  fanów na Instagramie

Więcej o projekcie

Więcej o akcji można przeczytać na stronie www.jakjezdzisz.pl.