Jak zarządzamy ryzykiem środowiskowym i klimatycznym

Zobowiązania, które podjęliśmy w zakresie zaprzestania finansowania niektórych rodzajów działalności są jednymi z najważniejszych założeń z opracowanych przez nas polityk środowiskowych i klimatycznych.

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska

Ze względów biznesowych, regulacyjnych oraz realizując oczekiwania naszych interesariuszy zdecydowaliśmy się odstąpić od finansowania nowych kopalni węgla energetycznego oraz nowych bloków energetycznych opartych na tym surowcu.

W politykach społeczno-środowiskowych deklarujemy:

 • brak nowego finansowania dla górnictwa węglowego,
 • całkowitą redukcję ekspozycji na wydobycie węgla do 2030 roku,
 • ograniczenie finansowania istniejących elektrowni węglowych,
 • brak finansowania dla projektów nowych elektrowni węglowych,
 • zaprzestanie finansowania spółek energetycznych, w których przychód z produkcji energii z węgla wynosi powyżej 10%, od 2030 roku.

W Departamencie Ryzyka wyznaczyliśmy zespół ds. ryzyka społeczno-środowiskowego, który odpowiedzialny jest za ocenę w zakresie tego ryzyka i wydawanie rekomendacji dotyczących klienta lub transakcji.

Nasi partnerzy kredytowi są zobowiązani do dokonywania weryfikacji, czy przeprowadzono analizę ryzyka społeczno-środowiskowego, i czy wymagana rekomendacja eksperta została uwzględniona w aplikacji kredytowej.