Bezpieczeństwo

Odpowiedzialna bankowość to dla nas przed wszystkim zapewnienie klientom bezpieczeństwa. W naszym Banku dbamy o bezpieczeństwo środków finansowych, danych klientów oraz operacji bankowych we wszystkich kanałach. Udoskonalamy ten aspekt korzystając z najlepszych dostępnych narzędzi, a także dbamy o edukację zarówno pracowników, jak i klientów.

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
 • Wskaźnik własny Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa
  Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Kluczowe jest cyberbezpieczeństwo oraz odpowiednie zarządzanie ryzykami technologicznymi. W Banku działają jednostki aktywnie ze sobą współpracujące, odpowiedzialne za ciągłe wzmacnianie bezpieczeństwa systemów transakcyjnych, narzędzi wykorzystywanych przez klientów w codziennym bankowaniu, danych klientów, jak również infrastruktury i technologii stosowanej w organizacji.

Cyberbezpieczeństwo to obszar, w którym szczególnie ważna jest współpraca i wymiana wiedzy, również z organizacjami zewnętrznymi. Aktywnie działamy w ramach Związku Banków Polskich, współpracujemy z CERT i bierzemy udział w konferencjach branżowych.

W 2020:

 • Optymalizowaliśmy procesy detekcji i ochrony w celu wzmacniania wysokiego poziomu odporności Banku, adekwatnego do zmieniających się globalnych cyberzagrożeń.
 • Rozbudowaliśmy potencjał Banku w zakresie stosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz automatyzacji w celu efektywniejszego zapobiegania cyberprzestępstwom.
 • Intensywnie rozwijaliśmy kulturę cyberbezpieczeństwa wśród klientów i pracowników, mając na uwadze znaczący wzrost wykorzystania sieci w codziennym życiu.

Plany na 2021 rok

 • Będziemy udoskonalać działania podjęte w 2020 r.
 • Jak od wielu lat, będziemy inwestować w podnoszenie kompetencji zespołu odpowiedzialnego bezpośrednio za cyberbezpieczeństwo klientów i całego Banku.
 • Bezpieczeństwo to nasz wspólny cel, dlatego zamierzamy intensywnie promować #Cyberświadomość naszych klientów i pracowników.
 • Planujemy też dalszy rozwój działań edukacyjnych, również tych skierowanych do klientów, którzy w mniejszym stopniu śledzą informacje w internecie.

Więcej o promocji bezpieczeństwa i naszych projektach można przeczytać tutaj.

Bezpieczeństwo danych klientów

Zgodnie z wymaganiami RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych obowiązującego od 25 maja 2018 roku), chronimy dane osobowe poprzez systematyczne działania obejmujące aktualizację odpowiednich procesów, procedur i polityk, zmiany w zarządzaniu przepływem i przechowywaniem danych, odpowiednią komunikację oraz uwzględnianie wymagań RODO w projektach i w sposobie zarządzania systemami.

 • GRI:
 • 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych
  Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych

Skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych

Do Banku wpłynęło 28 reklamacji – to całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących utraty danych klientów i naruszenia prywatności.

Promujemy cyberbezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby rozwijać #Cyberświadomość klientów. W 2020 prowadziliśmy następujące działania:

 • Kampania informacyjno-edukacyjna w mediach społecznościowych, która dotarła do 6 mln osób.
 • Do celów edukacyjnych wykorzystywaliśmy też bankowość internetową i strony internetowe Banku, gdzie informowaliśmy naszych klientów o potencjalnych zagrożeniach w sieci, które mogą ich dotyczyć.
 • Kontynuowaliśmy współpracę w ramach programu „Bakcyl”. Celem akcji jest rozwój wiedzy o finansach i bezpieczeństwie wśród młodzieży.