• GRI:
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • KE/TCFD Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianych
  Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianych
 • KE/TCFD Docelowe wartości związane z energią w ramach polityki
  Docelowe wartości związane z energią w ramach polityki
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Nasza Strategia Odpowiedzialnej Bankowości ogłoszona w 2019 roku wytycza działania Banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. Zobowiązaliśmy się do:

 • oferowania przyjaznych środowisku „zielonych” produktów i usług,
 • podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do klientów, pracowników i lokalnych społeczności,
 • realizacji wewnętrznych inicjatyw zmierzających do redukcji śladu środowiskowego Banku.

W ramach tych dążeń wyznaczyliśmy cele na najbliższe lata:

Zobowiązania dotyczące śladu środowiskowego
KPI 2020 2021 2022 2023
Zobowiązania dotyczące śladu środowiskowego Zakupiona energia ze źródeł odnawialnych [%] 100 100 100 100
Wewnętrzne zużycie energii z odnawialnych źródeł [GWh] 30 30 32 31
Całkowite zużycie energii [GWh] 32 31 30 30
Odsetek zredukowanego zużycia plastiku jednorazowego [%] 100 100 100 100

Nasze plany na 2021 rok w obszarze zrównoważonego finansowania

„ZIELONY BANK”

Produkty i operacje własne

 • „Zielone karty” dla klientów indywidualnych – zaoferujemy karty wykonane z PVC z recyklingu.
 • Będziemy rozwijać zieloną ofertę dla klienta indywidulanego oraz korporacyjnego.
 • Wdrożymy ocenę ryzyk ESG w procesie wyboru dostawców.

ŁAD KORPORACYJNY

 • Kontynuacja i udoskonalenie procesu oceny nowych produktów i usług w oparciu o wskaźniki ESG.
 • Wdrożymy nową politykę zarządzania ryzkiem środowiskowym, społecznym i zmian klimatycznych.
 • Ustanowimy Sustainable Finance Framework.
 • Będziemy realizować projekty wynikające z rozporządzeń SFDR – UE 2019/208 i 2020/852 i zaleceń TCFD.
 • Uruchomimy proces zbierania danych z obszaru ESG od naszych klientów, w tym tzw. general purpose lending.
 • Politykę zakupową Banku uzupełnimy o kryteria klimatyczne. Na początku 2021 roku rozpoczęliśmy badanie wśród naszych dostawców dotyczące poziomu ich zaangażowania w kwestie ESG.