Wolontariat pracowniczy

SDG: 
Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Wolontariat pracowniczy koordynowany jest przez Fundację Santander Bank Polska i stanowi ważną część działalności społecznej naszego Banku. Pracownicy – wolontariusze od lat realizują projekty wspierające lokalne społeczności. Z roku na rok przybywa bankowych wolontariuszy oraz realizowanych przez nich inicjatyw.

Zasady wolontariatu

Jego zasady reguluje Polityka Santander Bank Polska dotycząca wolontariatu pracowniczego, która określa obszary działań wolontariackich, opisuje procedury oraz prezentuje wskaźniki dotyczące wolontariatu. Jednostkami odpowiedzialnymi za wolontariat pracowniczy w Banku są Fundacja Santander Bank Polska oraz Departament Public Relations we współpracy z jednostką HR.

Każdy pracownik Santander Bank Polska ma do dyspozycji 8 godzin w roku, które może przeznaczyć na wolontariat w ramach 3 wspomnianych obszarów.

 • Wspieranie edukacji i rozwoju nauki

 • Działania na rzecz równych szans

 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

 • GRI:
 • Wskaźnik własny Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku
  Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku
 • Wskaźnik własny Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok
  Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok
 • Wskaźnik własny Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok
  Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Wolontariat pracowniczy 2020 w liczbach:

 • 2 487

  wolontariuszy

 • 75

  zaraportowanych i rozliczonych projektów do końca 2020 r.

 • 97 679

  beneficjentów objętych pomocą w ramach akcji wolontariatu pracowniczego

 • 118 890,60

  przeznaczonych przez Fundację Santander Bank Polska na działania związane z wolontariatem

Liczba pracowników Banku zaangażowanych w projekty wolontariackie
2017 2018 2019 2020
Liczba pracowników Banku zaangażowanych w projekty wolontariackie 580 1 312 2 003 2 487

Inicjatywy wolontariackie

Wolontariusze wsparli seniorów ze stowarzyszenia „Wygraj Siebie” i wspólnie zrealizowali projekt „Otuleni w kwiaty”. Projekt zakładał dostarczanie kwiatów do domów seniorów i zorganizowanie warsztatów z układania kompozycji z roślin. Efektem projektu był album zawierający kompozycje oraz portrety biorących udział w projekcie osób ubranych w czarne stroje – reprezentujące osoby z nowotworem. Była to kontynuacja projektu, którego pierwsza edycja odbyła się rok wcześniej i który był współfinansowany przez Miasto Leszno.

Pod Płockiem znajduje się największa rafineria petrochemiczna dlatego miasto i jego okolice mają spory problem z jakością powietrza. Niezbędne do oczyszczania powietrza i wytwarzania tlenu są drzewa. Wolontariusze postanowili zorganizować nasadzenie drzew ze szkółki Nadleśnictwa Płock na terenie lasów państwowych w Brudzeniu k. Płocka. Nasi pracownicy chcą, aby był to projekt długofalowy i już zapowiedzieli jego kontynuację.

Na terenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” w Radwanowicach wolontariusze zasadzili 60 owocowych krzewów (maliny, jeżyny, borówki). Przy każdej roślinie umieścili tabliczkę z imieniem podopiecznego oraz napisem „Dbaj o mnie i podlewaj”, ponadto do każdego drzewka dołączyli spersonalizowany list. Podopieczni będą teraz pielęgnowali swoje drzewka, a gdy nadejdzie czas, wolontariusze i podopieczni spotkają się na wspólne zbieranie owoców. Projekt ten wygrał coroczny konkurs na wolontariat roku.

Ośrodek adopcyjny dla zwierząt „Przytul Pyska” w Boguszycach wolontariusze poznali podczas akcji „Na cztery łapy”. Ośrodek otrzymał niedawno w darze dużą przyczepę kempingową, z której postanowił stworzyć miniszpital, gdzie będzie można wykonać drobne zabiegi oraz w którym zwierzęta z różnymi ranami lub chorobami będą mogły w sterylnych warunkach szybko dojść do zdrowia. Przyczepa została częściowo oczyszczona ze starych mebli i ocieplona. Wolontariusze zaadaptowali meble kuchenne oraz stolik i krzesła, zakupili pod wymiar nowy blat roboczy, a żeby wyposażyć apteczkę szpitalną, zorganizowali zbiórkę bandaży, jałowych opatrunków i innych sanitariów. W ten sposób powstał miniszpital o nazwie „Szpital na Cztery Łapy”.

Wolontariusze zdecydowali się pomóc bibliotece przyszpitalnej w Świdniku. Grant miał sfinansować zakup nowego wózka bibliotecznego do transportu książek na oddziały szpitalne (dotychczas służył do tego zdezelowany wózek na leki). W marcu stolarz wykonał kolorowy wózek na zamówienie, a pozostałe środki finansowe wystarczyły na półki do regału na książki. Wolontariusze ogłosili też zbiórkę pod hasłem „Lekarstwo na… nudę”. Zbierali gry planszowe, puzzle, artykuły biurowe do prac kreatywnych oraz książki, wszystko głównie z myślą o najmłodszych pacjentach.

Przy współpracy z Urzędem Miasta Wrocław, nasi wolontariusze włączyli się w organizację półkolonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu. Dla grupy 70 uczestników przygotowano szereg atrakcji, takich jak lekcje śpiewu, robienie bransoletek, prace ceramiczne, zawody sportowe, bańki mydlane, wiosła stacjonarne, aerobik, lekcje tańca makarena. Wszystkie atrakcje odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na koniec każdy uczestnik otrzymał prezenty od Banku oraz koszulki Fundacji.

Wolontariusze zorganizowali inicjatywę „Tylko koni żal…”, której beneficjentem była Fundacja Tara – schronisko dla koni w Piskorzynie. W czasach obowiązującego reżimu sanitarnego schronisko pozbawione zostało jakiekolwiek dochodu, więc wolontariusze zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy na zakup oraz transport 20 bali siana dla podopiecznych schroniska. Zaoferowali też pomocną dłoń – dosłownie. Po rozładunku wolontariusze wraz z rodzinami, zespołowo, własnoręcznie przeturlali baloty do stodoły.

Wolontariuszki zaopiekowały się częścią Książańskiego Parku Krajobrazowego w okolicach Świebodzic. Oczyściły las ze śmieci pozostawionych przez ludzi. A że teren ten jest częstym miejscem spacerów okolicznych mieszkańców – z pewnością umili to lokalnej społeczności czas relaksu na łonie natury.

W czasie pandemii brakuje krwi, a jej zbiórek jest zdecydowanie mniej. Wolontariusze zorganizowali akcję honorowego krwiodawstwa. W mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu sami oddali krew, do zbiórki zaprosili również mieszkańców Kłodzka. Koordynowali zbiórkę i pilnowali jej bezpiecznego przebiegu, rejestrowali krwiodawców i zaopatrywali ich w napoje oraz przekąski dbając przy tym o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Udało się zebrać ponad 12 litrów krwi.

Wolontariusze – pracownicy Biura Marki Pracodawcy z Zespołu Rekrutacji – przeprowadzili warsztat online „Jak wejść na rynek pracy”. Uczestnikami warsztatu byli młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, podopieczni domów dziecka z całej Polski. Wolontariusze uczyli warsztatowiczów, jak napisać poprawnie CV oraz jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, czym jest Agencja Pracy Tymczasowej oraz gdzie i jak szukać pracy swoich marzeń. Podczas spotkania rozmawiano również o wolontariacie – jako cennym doświadczeniu przed rozpoczęciem kariery zawodowej.

Od 2019 roku, w ramach działań edukacyjnych, realizowanych wspólnie przez Fundację Santander i Policję, powstały projekty skierowane do seniorów: „Happy Senior”, „Na wnuczka, na policjanta”, „Seniorze nie daj się!”, „OLABOGABABCIU”, „Czas Seniora”. Podczas spotkań w klubach i domach seniora oraz na uniwersytetach trzeciego wieku wolontariusze wraz policjantami uczą seniorów bezpiecznych zachowań w sieci, ostrzegają przed zagrożeniami w życiu i w internecie. Od 2019 roku wyedukowaliśmy blisko 3,5 tys. osób.

Dodatkowo wolontariusze Fundacji przygotowali autorskie scenariusze zajęć „Jak nie dać się oszukać internetowym oszustom i zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy i danych”. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany realizacji warsztatów z seniorami w wersji stacjonarnej. Zmodyfikowaliśmy nasz program i wolontariusze są gotowi prowadzić warsztaty online.

Więcej informacji o warsztatach