Cele i priorytety

„Polityka szkoleniowa” wyznacza cele Banku w tym obszarze. Koncentrujemy się na wszechstronnym rozwoju kompetencji i umiejętności pracowników.

Zrealizowane w 2020 r. programy rozwojowe i bieżące szkolenia wspierały realizację założeń strategicznych i naszych kluczowych projektów biznesowych.

Głównymi tematami szkoleń w 2020 roku były:

  • Koncentracja na ludziach: reskilling & upskillling, nowy model rekrutacji wewnętrznej oraz wellbeing.
  • Kreowanie liderów: rozwój kompetencji przywódczych, kluczowych w nowej normalności, motywowanie niefinansowe, elastyczne przedefiniowanie celów oraz zarządzanie zespołami zdalnymi i rozproszonymi.
  • Nowy sposób nauki: zdalne szkolenia i warsztaty oraz wzmacnianie podejścia opartego na samorozwoju.
  • Budowanie kompetencji sprzedażowych w zakresie obsługi klienta wrażliwego.
  • Rozwój programów mentoringowych we współpracy z fundacją Vital Voices.
  • Cyberbezpieczeństwo.