Edukacja w zakresie etyki

SDG: 
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Każdego roku realizujemy szereg inicjatyw zwiększających świadomość etyczną naszych pracowników oraz ich wiedzę o naszej kulturze organizacyjnej.

 • GRI:
 • 102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
  Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
 • 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
  Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
 • Wskaźnik własny Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej Banku
  Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej Banku
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB 5 Zarządzanie i cele Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.
  Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.

W 2020 roku odnowiliśmy nasze obowiązkowe szkolenie dotyczące Generalnego Kodeksu Postępowania, przeciwdziałania korupcji i Polityki zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej.

 • 97 %

  pracowników ukończyło szkolenie do 31 grudnia 2020 roku.

 • 100 %

  pracowników miało dostęp do materiałów edukacyjnych opublikowanych w bankowym intranecie.

Poza szkoleniem każdego roku realizujemy szereg inicjatyw zwiększających świadomość etyczną oraz zwiększających wiedzę pracowników o naszej kulturze organizacyjnej. W 2020 roku:

Po raz pierwszy ukazał się w intranecie artykuł „Wieści z kanałów whistleblowingowych”, który będzie cykliczną, coroczną informacją kierowaną do pracowników, zawierającą informację o ilości i tematyce zgłoszeń pracowników na kanały whistleblowingowe. W komunikacji ukazującej się w intranecie podkreślono także wagę anonimowych zgłoszeń jako cennego źródła feedbacku dla organizacji (artykuł „Anonimowe zgłoszenie równie istotne jak imienne”).

Przeprowadziliśmy kampanię „The Santander Way w praktyce”, odświeżającą i promującą osiem zachowań korporacyjnych (Pracuję z pasją, Okazuję szacunek, Mówię wprost, Angażuję się w zmiany, Aktywnie współpracuję, Słucham z uwagą, Dotrzymuję obietnic, Wspieram innych). W ramach kampanii nagraliśmy film z udziałem pracowników: „The Santander Way w nowej normalności – film z udziałem naszych współpracowników” oraz opublikowaliśmy cykl artykułów z opisem każdego z ośmiu zachowań wraz z personalnymi przykładami, co dane zachowanie oznacza dla poszczególnych pracowników i dlaczego cenią sobie akurat wybrane zachowanie.

Więcej informacji o naszych zachowaniach korporacyjnych w Generalny Kodeks postępowania.

W całej Grupie Santander, w tym w Santander Bank Polska S.A., obchodziliśmy Santander Week – tydzień marki Santander, gdzie przybliżaliśmy tematy związane z kulturą organizacyjną i standardami obowiązującymi w Grupie Santander. Z tej okazji zorganizowaliśmy szereg inicjatyw, takich jak webinary z udziałem wewnętrznych oraz zewnętrznych prelegentów, publikowaliśmy artykuły oraz filmy z zakresu CSR, a także krzyżówki i quizy z tematyki przywództwa, wartości i zachowań korporacyjnych.

Wybrane inicjatywy:

 • Łączy nas wspólna kultura – zobacz film z kolegami z Grupy Santander
 • The Santander Way w nowej normalności – film z udziałem naszych współpracowników
 • #WeAreSantander i #SantanderEffect – co to znaczy w praktyce?
 • Każdy z nas jest Ambasadorem Marki Santander!
 • Zobowiązania przywódcze w nowej normalności – obejrzyj film z naszymi liderami
 • Czym jest Responsible Banking i co oznacza wskaźnik ESG – wideo
 • Wolontariat w czasach COVID
 • Jak nasi liderzy dbają o wellbeing? (wideo)

Publikowaliśmy w intranecie cykliczne artykuły i materiały wideo poświęcone m.in. nowemu kanałowi do zgłaszania naruszeń KLAKSON, rozwiązywaniu wątpliwości etycznych, reagowaniu na agresję słowną, zapobieganiu konfliktom interesów, zasadom przyjmowania i wręczania upominków, zachowaniom mogącym skutkować odpowiedzialnością karną czy reputacji.

W ramach Tygodnia Ryzyka obchodziliśmy Dzień Etyki, m.in. opublikowaliśmy artykuł „Reputacja jak domino” poruszający kwestie ryzyka reputacyjnego i promujący kanały zgłaszania, wraz z ćwiczeniem/testem z przykładami sytuacji dot. ryzyka reputacyjnego i reagowania na nie.

Przeprowadziliśmy coroczne szkolenie elearningowe dla pracowników poświęcone reagowaniu i przeciwdziałaniu takim zjawiskom, jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie oraz poszukiwaniu wsparcia w przypadku naruszenia standardów etycznych zgodnie z polityką „Szacunek i godność”. Szkolenie zostało wdrożone jako obowiązkowe w 2018 r. i jest systematycznie realizowane przez nowozatrudnionych pracowników.

Odbywały się cykliczne spotkania dyrektora Biura Etyki i Relacji z członkami zarządu, na których uczestnicy dzielą się wnioskami i rekomendacjami przygotowanymi na bazie zgłoszonych spraw pracowniczych.

Przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla kadry menedżerskiej i pracowników na wybrane tematy w obszarze relacji pracowniczych, np. „Postępowanie względem pracownika w gorszej kondycji psychofizycznej” czy „Jak postępować w sytuacji śmierci pracownika lub jego osoby bliskiej”, oraz materiały dla HRBP i kadry menedżerskiej – „Diagnoza środowiska pracy” za I i II półrocze 2020 na podstawie wniosków z wybranych postępowań wyjaśniających do wykorzystania dla celów prewencyjnych i edukacyjnych.