• GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
 • KE/TCFD Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych
  Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska

Kwestie środowiskowe, a szczególnie klimatyczne, mają istotny wpływ na sektor bankowy. Ryzyka i szanse wynikają z działalności biznesowej, czyli:

 • inwestowania,
 • akcji kredytowych,
 • sprzedaży finansowych instrumentów pochodnych,
 • doradztwa w projektach służących minimalizacji negatywnego odziaływania na środowisko.

Zarządzamy ryzykiem społecznym i środowiskowym wynikającym z działalności własnej oraz tej prowadzonej przez naszych klientów. W Banku zidentyfikowaliśmy ryzyka społeczne i środowiskowe, w tym ryzyka klimatyczne, związane z finansowaniem przedsięwzięć klientów z wybranych sektorów. Środowiskowe i społeczne elementy zarządzania ryzykiem wykorzystywane są jako kryteria oceny projektów segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Działalność klientów tego segmentu może podlegać wyłączeniom lub ograniczeniom, które zdefiniowaliśmy w procedurach dotyczących:

 • sektora paliwowego

 • sektora energetycznego

 • sektora metalurgicznego i górniczego

 • sektora soft commodities

Zakres analizy ryzyka jest uzależniony od kilku czynników, m.in. branży i wielkości klienta. Dla największych klientów przeprowadzamy analizę ryzyka w najszerszym zakresie.

Kryteria, które stosujemy w procesie udzielania produktów i/lub usług finansowych (m.in. wszystkich form finansowania, usług ubezpieczeniowych, usług zarządzania aktywami, inwestycji kapitałowych oraz usług doradczych) w odniesieniu do klientów i projektów związanych z działalnością w tych branżach opisaliśmy w ,,Polityce zarządzanie ryzykiem społecznym, środowiskowym i  zmian klimatycznych”.

Jesteśmy transparentni

Zobowiązujemy się do stosowania dobrych praktyk i spełniania wymogów regulacyjnych związanych z ujawnianiem ryzyka finansowego powodowanego zmianami klimatu. Będziemy informować o działaniach, które podejmujemy w celu identyfikacji, zarządzania i monitorowania tego ryzyka.

Kwestie zarządzania ryzykami społeczno-środowiskowymi w Santander Bank Polska S.A.

 • Od 2015 r. są regulowane przez polityki społeczno-środowiskowe.
 • W 2019 r. wprowadziliśmy elementy środowiskowe i społeczne jako kryteria oceny projektów segmentu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Wdrożyliśmy procedurę określającą obligatoryjny proces analizy ryzyka społeczno-środowiskowego.
 • W czerwcu 2019 r. zaktualizowaliśmy polityki społeczno-środowiskowe, uzupełniając je o polityki sektorowe pakiet pięciu polityk sektorowych – środowiskowych, w tym odnowioną klimatyczną oraz dwie nowe polityki sektorowe: energetyczną oraz górnictwa i przemysłu .
 • Od 2020 r. wszystkie umowy zawierane przez Bank z podmiotami, które wykorzystują węgiel, zawierają klauzule dotyczące zakazu wykorzystania przyznanych środków na cele związane z eksploatacją i produkcją węgla.
 • Od 2020 r. wskaźniki ESG są częścią oceny nowych produktów i usług w procesie klientocentrycznym.
 • W 2021 r. w rezultacie unifikacji wcześniej obowiązujących 3 polityk sektorowych; polityki soft commodities, sektora energetycznego i górnictwa i przemysłu metalurgicznego, wprowadziliśmy ujednoliconą wprowadziliśmy ,,Politykę zarządzanie ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”.
 • W czerwcu 2021 r. wprowadziliśmy procedurę oceny ryzyka środowiskowego i zmian klimatu dla klientów z segmentu Korporacyjnego.

Realizację postanowień polityk społeczno-środowiskowych wspiera Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej.