W obszarze zarządzania działaniami wewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska podjęliśmy następujące zobowiązania:

  • spełniać wymogi regulacyjne oraz inne, które mają zastosowanie do działalności, produktów i usług Banku;
  • promować ciągłe doskonalenie swoich systemów zarządzania w celu poprawy ich efektywności w obszarze działań mających na celu ochronę środowiska;
  • wdrożyć wytyczne i mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia ochrony środowiska naturalnego oraz zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń;
  • promować politykę wśród pracowników i społeczności lokalnych oraz ustanowić kanały komunikacji z interesariuszami w kwestiach środowiskowych.

W 2020 roku rozpoczęliśmy przygotowania organizacji do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 w budynku głównej siedziby.

W latach 2021–2022 planowana jest certyfikacja wdrożonego systemu. Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja celu została przesunięta w czasie.

Certyfikaty środowiskowe

Centra Wsparcia Biznesu mieszczą się w certyfikowanych budynkach. Certyfikat środowiskowy LEED PLATINUM mają budynki w Warszawie (Atrium I i Atrium II) oraz w Poznaniu (Business Garden), a certyfikat LEED GOLD ma nasz biurowiec we Wrocławiu.