Zmiany klimatu są zjawiskiem dotyczącym każdego z nas. Ich skutki to nasza rzeczywistość: wzrasta temperatura, zmieniają się rozkłady opadów, topnieją lodowce oraz wzrasta średni poziom wód (mórz i oceanów) na świecie.

Ograniczanie zmian klimatu jest jednym z globalnych wyzwań, przed jakimi obecnie stoimy. Do ocieplenia przyczynia się między innymi wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, za który odpowiadają emisje związane z działalnością człowieka. Aby złagodzić zmiany klimatu, musimy zmniejszać ilość tych emisji lub im zapobiegać.