Fundacja Santander Bank Polska

SDG: 
Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Fundacja Santander Bank Polska realizuje większość programów społecznych Banku oraz wspiera organizacyjnie i finansowo wolontariat pracowniczy.

 • GRI:
 • Wskaźnik własny Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok
  Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Fundacja prowadzi projekty i programy społeczne, które koncentrują się na:

 • wsparciu edukacji finansowej dzieci, młodzieży i seniorów,
 • inwestycji w edukację młodzieży poprzez realizację programów stypendialnych,
 • promowaniu aktywności sportowej dzieci,
 • aktywizowaniu lokalnych społeczności,
 • promocji i dotowaniu kultury,
 • dofinansowaniu placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, domów dziecka.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Fundację w 2020 roku należą Program stypendialny oraz program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Zorganizowaliśmy również akcje charytatywne „#Podwójnamocpomagania” i „poMOC jest w nas”.

Program stypendialny Fundacji Santander

Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stanowi nagrodę za trud włożony w naukę i jest motywacją do dalszej pracy i osiągania coraz lepszych wyników. Wspierając młodzież, Fundacja przyczynia się do rozwijania talentów i pasji oraz ułatwia uczniom z całej Polski kształcenie na najwyższym poziomie.
Edycja programu stypendialnego 2020/2021 jest jego trzecią odsłoną. Wśród stypendystów są programiści, gimnastycy, sportowcy, muzycy, społecznicy, poeci czy aktorzy.

 • 395

  Liczba wszystkich zgłoszeń do programu stypendialnego

 • 23

  uczniów otrzymało stypendium od Fundacji Santander Bank Polska

 • 5 tys. zł

  otrzymał stypendysta w roku szkolnym 2020/2021

 • 115 tys. zł

  Wartość wszystkich otrzymanych stypendiów

Program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Cele programu

Celem programu jest wpływ na najbliższe otoczenie: podniesienie poziomu i jakości życia poprzez wprowadzenie trwałych zmian w bliskim środowisku oraz integracja społeczności. Dlatego Fundacja Santander zachęcała lokalne fundacje, stowarzyszenia czy szkoły do kreowania przestrzeni, w której funkcjonują – do tworzenia zielonych przystanków autobusowych, roślinnych murali, projektowania zupełnie nowych parków kieszonkowych, ale też do renowacji miejsc opuszczonych, które dziś można odtworzyć, dać im drugie, nowe życie.

Istotne było, aby projekt był realizowany w przestrzeni publicznej i był dostępny dla wszystkich. Szczególnie doceniane były inicjatywy angażujące dużą grupę mieszkańców, którym zależy na zmianie i którzy chcą poświęcić swój czas na wspólne działania.

W ramach programu zrealizowano szereg projektów ekologicznych mających na celu poprawę jakości życia lokalnych społeczności. Dzięki przyznanym grantom powstały nowe obiekty i zielone przestrzenie lub zmodernizowane zostały już istniejące, co w znaczący sposób przełożyło się na zmiany w społecznościach lokalnych na terenie całej Polski.

 • 500 tys. zł

  Łączna kwota przekazanych środków w ramach programu

 • 5/7/10 tys. zł

  Wysokość pojedynczego grantu

 • 68

  Liczba projektów, które otrzymały wsparcie

 • 68

  Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie

 • 206 920

  Łączna liczba beneficjentów wsparcia w programie

Akcja „#Podwójnamocpomagania”

Wspólnymi siłami Fundacji, Banku oraz naszych klientów w kwietniu 2020 roku zorganizowaliśmy akcję charytatywną na rzecz ochrony zdrowia i placówek medycznych.
W pomoc włączyło się ponad 15 tys. osób i w efekcie do polskich szpitali trafiło ponad 5 mln zł na zakup odpowiedniego sprzętu i środków ochronnych do walki z COVID-19.

 • 15 tys.

  uczestników

 • 5 mln zł

  trafiło do polskich szpitali

Akcja „poMOC jest w nas”

Od 14 września do 5 października 2020 Bank, z każdej, darmowej dla klienta, transakcji BLIKIEM, przekazywał 5 gr. na zakup sprzętu medycznego dla dziesięciu polskich dziecięcych ośrodków onkologicznych. Darczyńcy mogli również wpłacać pieniądze bezpośrednio na dedykowane konto Fundacji Santander. W akcji „poMOC jest w nas” wzięło udział 613 tys. klientów banku, realizując ponad 3 mln transakcji BLIK. Wspólnie z naszymi klientami ofiarowaliśmy 200 tys. zł, dzięki którym ośrodki kupiły sprzęt do codziennej diagnostyki najmłodszych pacjentów.

 • 200 tys. zł

  łączna kwota pomocy otrzymanej przez ośrodki

 • >613 tys.

  osób wzięło udział w akcji

 • >3 mln

  transakcji BLIK zrealizowanych w ramach akcji

 • 10

  ośrodków otrzymało pomoc ze zbiórki

Więcej o projekcie

Więcej o Fundacji Santander i realizowanych programach można przeczytać na stronie: fundacja.santander.pl.

Projekt „TO(działa)MY!”

O projekcie

Projekt edukacyjno-społeczny zainicjowany przez UNICEF w partnerstwie z Fundacją Santander, skierowany jest do nauczycieli pracujących z uczniami od IV klasy szkoły podstawowej.

Jego celem jest między innymi kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi, młodego pokolenia, na potrzeby najbliższego otoczenia. Uczniowie opracowywali, a następnie realizowali w roku szkolnym 2020/2021 swoje projekty społeczne dotyczące jednego z trzech tematów: ekologii i ochrony środowiska, zdrowia i sportu oraz edukacji i kultury. Dodatkowo szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów biorąc udział w konkursie grantowym. Zgłoszone i nagrodzone inicjatywy będą realizowane do końca roku 2021.

 • 30

  Liczba szkół, które otrzymały wsparcie

 • 2 000

  Wysokość pojedynczego grantu

Korki TV

Fundacja Santander była partnerem i wsparła finansowo program edukacyjny, który pomagał maturzystom w nauce podczas pandemii. Więcej informacji o projekcie tutaj.

12 405 945,78 zł

Łączna kwota przeznaczona, przez Santander Bank Polska S.A. i Fundację Santander Bank Polska, na działania zaangażowania społecznego w 2020 r.