Strategia Net Zero

SDG: 
Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Zerowa emisja netto jest globalną strategią Grupy Santander. Podejmujemy się niełatwego, ale koniecznego zadania. Chcemy ograniczyć pośrednie emisje gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości – od dostawców po użytkowników końcowych, czyli np. odbiorców usług naszych klientów biznesowych i korporacyjnych.

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • 302-1 Zużycie energii w organizacji
  Zużycie energii w organizacji
 • 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
  Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
  Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
 • 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
  Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • KE/TCFD Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub polityka przystosowywania się do niej
  Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub polityka przystosowywania się do niej
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Zrealizowane kroki

 • W 2019 roku odstąpiliśmy od finansowania nowych kopalni węgla energetycznego oraz nowych bloków energetycznych opartych na tym surowcu.
 • Od 2020 roku wszystkie umowy zawierane przez Bank z podmiotami, które wykorzystują węgiel, zawierają klauzule dotyczące zakazu wykorzystania przyznanych środków na cele związane z eksploatacją i produkcją węgla.
 • Wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych, ale także pomagamy im w wypełnianiu ich zobowiązań regulacyjnych dotyczących środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
 • Potwierdzamy, że do 2030 roku planujemy całkowitą redukcję ekspozycji Banku wobec producentów węgla termicznego (wygaśnięcie wszystkich umów).