Wsparcie klientów biznesowych

Doświadczający problemów w prowadzeniu swojej działalności klienci Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej również otrzymali dostęp do rozwiązań, które pozwoliły im na zachowanie płynności finansowej i utrzymanie miejsc pracy.

 • GRI:
 • 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
  Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
 • Wskaźnik własny Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
  Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
 • Wskaźnik własny Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta
  Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Dzięki podpisanym umowom z BGK dla wszystkich gwarancji GDM, Biznesmax oraz Płynnościowej wdrożyliśmy możliwość obejmowania kredytów preferencyjnymi warunkami gwarancji. Celem tych programów jest wsparcie szeroko rozumianej płynności klientów, którzy doświadczyli m.in. trudności w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19.

W ramach działań pomocowych (tzw. moratorium) poza indywidualnymi działaniami udostępniliśmy klientom możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki aneksów technicznych, w ramach której klienci bez konieczności składania dokumentów i dodatkowych formalności, w zasadzie od ręki, mogli odnowić kredyt na kolejne dwa miesiące i/lub zawiesić dla kredytów ratalnych spłatę rat kapitałowych na okres do sześciu miesięcy. W ramach tego procesu aneksowaliśmy blisko 1,3 tys. umów dla ponad 900 klientów.

 • 1,3 tys.

  umów

 • 900

  klientów

Wspólnie z Pionem Bankowości Detalicznej uruchomiliśmy dla klientów proces wnioskowania i obsługę programu Tarcza Finansowa PFR 1.0., którego zadaniem jest m.in. wspieranie przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy w trakcie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 (53 tys. przyznanych subwencji).

 • 53 tys.

  subwencji