Troska o seniorów

SDG: 
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 10 - Mniej nierówności

Naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb klientów, dlatego uważnie obserwujemy zmiany demograficzne zachodzące w kraju. Kierujemy naszą uwagę na seniorów, których od początku pandemii otoczyliśmy szczególną opieką.

 • GRI:
 • FS 14 Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych
  Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Wyzwania

Pandemia COVID-19 spowodowała utrudnienia bądź zmiany w wielu aspektach codziennego życia. Ograniczenie liczby kontaktów bezpośrednich wpłynęło na przeniesienie bankowania do sfery online. Seniorom, którzy w większości należą do grupy osób wykluczonych cyfrowo, zdalne załatwianie spraw bankowych mogło przysporzyć trudności.

 • 6,4 mln

  Liczba emerytów w Polsce

Źródło: Dane GUS, Emerytury i Renty w 2017 r.

Nasi klienci seniorzy

Seniorów, czyli osób 60+, mamy w Banku ponad milion. Z tej grupy 58% ma dostęp do bankowości elektronicznej, ale nie każdy z niej korzysta. Wśród seniorów posiadających bankowość internetową jest aktywnych tylko 200 tys. klientów (34%). Pozostałe osoby załatwiają swoje sprawy podczas wizyty w oddziale. Nieco ponad połowa seniorów (52%) posiada kartę debetową.

 • >1mln

  seniorów w Banku

 • 58%

  seniorów ma dostęp do bankowości elektronicznej

 • 52%

  seniorów posiada kartę debetową

Działania dla seniorów

Obserwacje i wnioski

Dokładnie i szeroko rozpoznaliśmy temat. Korzystaliśmy z narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w service design. Źródłami naszej wiedzy były m.in. wywiady z seniorami, pełnomocnikami oraz doradcami Banku, materiały i dane dotyczące produktów i usług oraz sposoby komunikacji tych usług.

 • Jednym z większych wyzwań jest wykluczenie cyfrowe tej grupy. Wiele osób starszych, które nie korzystają z Internetu, po prostu nie wie, czemu miałoby służyć korzystanie z sieci. Nie mają świadomości, że Internet mogą wykorzystać do zaspokajania różnego rodzaju potrzeb czy rozwiązywania problemów.
 • Jak pokazują badania (Kantar Millward Brown), seniorzy potwierdzają swoją otwartość na możliwości, jakie otwiera przed nimi Internet i nowe technologie. Chcą być na bieżąco i uczestniczyć w nowej rzeczywistości, bo to ich odmładza.
 • Seniorzy niecyfrowi, którzy są samotni, przychodzą do oddziałów, by zaspokoić swoją potrzebę kontaktu z ludźmi.
 • Seniorzy korzystają na przeniesieniu do bankowości elektronicznej. Ci, którzy się tego nauczyli, chwalą się tą zmianą, swoją samodzielnością i obyciem z technologią. Warto więc, podejmować działania wspierające takie przenoszenie.

Nasze cele

Jednym z filarów naszej strategii jest inkluzywna bankowość. Dlatego ofertę produktową dopasowujemy do etapów życia naszych klientów.

 • Przyglądamy się zachowaniom seniorów. Zależy nam, aby mogli bankować na swoich warunkach, bez kompleksów.
 • Będziemy rozwijać inicjatywy, które odpowiadają na aktualne potrzeby seniorów ze szczególnym naciskiem na te związane z dostępem do usług elektronicznych.
 • Dla seniorów zaspakajających w naszych oddziałach potrzebę interakcji międzyludzkich planujemy w przyszłości organizować spotkania, warsztaty i szkolenia.
 • Zależy nam, aby wykorzystywać chęć seniorów do edukacji kolejnych osób. Możliwość dzielenia się umiejętnościami daje pozytywne skutki dla seniora.

Nasze inicjatywy w 2020 roku:

Stworzyliśmy dedykowaną stronę „Zaloguj seniora”, której celem jest edukacja i wsparcie w przejściu na zdalne bankowanie osób starszych i ich bliskich. Przypomnieliśmy m.in. jak założyć i do czego wykorzystać Profil Zaufany oraz jak bezpiecznie bankować z domu.

Dla osób wspierających seniorów w zdalnym bankowaniu udostępniliśmy zakładkę ,,Dbaj o swoich bliskich” na bankowych stronach poświęconych sytuacji pandemicznej.

Przygotowaliśmy serię krótkich filmów instruktażowych, w których objaśniamy, jak korzystać z naszych usług i rozwiązań. Nagrania dostępne są w serwisie ,,Zaloguj seniora”. W materiałach szczegółowo objaśniamy każde zagadnienie, krok po kroku przeprowadzamy klienta przez elementy zdalnego bankowania. Oto niektóre z tematów nagrań:

 • Santander internet – pulpit,
 • Santander internet – logowanie,
 • Otwarta bankowość – dodaj konta z innych banków,
 • Jak sprawdzić historię transakcji saldo rachunku w Santander internet
 • Santander internet – jak zaktualizować swoje dane w Banku?,
 • Dodanie urządzeń do zaufanych w Santander internet,
 • Santander internet – przelew złotowy na rachunek obcy,
 • Santander mobile – jak wykonać przelew?
 • Na portalu Facebook promowaliśmy #ZalogujSeniora. Na bankowym profilu opublikowaliśmy cykl postów, w których podpowiadaliśmy bliskim, jak pomagać seniorom w załatwianiu spraw zdalnie. Edukowaliśmy w zakresie elektronicznego bankowania, ale też obsługi e-recepty, zakładania Profilu Zaufanego oraz wielu innych zagadnień.

Łącznie przygotowaliśmy 22 filmy.

Przyjazny seniorom kanał kontaktu

W Multikanałowym Centrum Komunikacji wyszliśmy naprzeciw potrzebom grupy seniorów i 8 czerwca 2020 r. uruchomiliśmy na IVR dodatkową opcję wyboru.

Osoba, która dzwoni z numeru telefonu podanego w Banku do kontaktu, po połączeniu jest już zidentyfikowana jako nasz klient. Klient, który dzwoni z numeru innego niż ten zgłoszony u nas wybiera inną opcję. Dzięki rozwiązaniu seniorzy lub osoby zainteresowane mogą szybko połączyć się z dedykowanym doradcą, który pomoże im w zdalnym bankowaniu.

 • „Jesteś Seniorem lub szukasz informacji jak bankować zdalnie? – wybierz 4”.

 • Klient zidentyfikowany numerem telefonu usłyszy: „Jesteś Seniorem lub szukasz informacji jak bankować zdalnie? – wybierz 3".

Infolinia dla seniorów to:

 • 268

  doradców dedykowanych do obsługi

 • 24/7

  dostępna jest usługa

 • 73 tys.

  razy skorzystano z niej do końca 2020 r.

Pozytywne skutki naszych działań cyfrowego włączania seniorów:

 • W krótkim czasie od uruchomienia na infolinii opcji wskazanej dla seniorów, potwierdziły się obserwacje, że to rozwiązanie się sprawdza. Korzystają z niego nie tylko osoby starsze, ale też ich wnuki czy dzieci, którzy chcą zasięgnąć informacji, jak pomóc swoim bliskim. Część seniorów potrzebuje porad na temat korzystania z internetowego dostępu do swojego banku i korzyści, jakie dla nich płyną ze zdalnego bankowania. Wielu z nich już teraz biegle korzysta z produktów i usług banku i zadaje doradcom szczegółowe pytania. Z kolei inni dzwonią, ponieważ potrzebują wsparcia technicznego.
 • Nasi doradcy są świetnie przygotowani, wiedzą jak rozmawiać z seniorem, są zaangażowani, cierpliwi, życzliwi, mówią powoli i spokojnie. Klienci to doceniają, często podczas rozmów bardzo dziękują za uzyskaną pomoc, podejście i wsparcie doradcy.
 • Klient senior, który zrozumie zdalne bankowanie, jest odmłodzony o 20 lat i to się czuje nawet w głosie przez telefon. Po naszym pilotażowym procesie mamy informacje, że klienci wdrożeni do cyfrowego bankowania chętnie opowiadają o tym swoim znajomym, zachęcają do korzystania z nowych opcji, bo okazuje się, że „wcale nie jest to takie trudne”.

Obecna sytuacja na świecie, nie tylko związana z pandemią koronawirusa, ale w ogóle z przenoszeniem produktów i usług do internetu, wyraźnie pokazuje, że korzystanie ze zdalnego bankowania, może być dla seniorów nieuniknionym, a zarazem wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Seniorzy są co raz aktywniejsi i odważniejsi w kwestii korzystania z nowych technologii. Chcemy nauczyć naszych starszych klientów korzystania z bankowości elektronicznej i nie tylko. Nasi doradcy cierpliwie, z ogromną empatią poświęcają Seniorowi tyle czasu, ile potrzeba, żeby bankowanie z SBP było łatwe, bezpieczne i przyjazne.

Joanna Wcisło

dyrektor MCK w Santander Bank Polska S.A.

 • Wypracowaliśmy prototyp procesu przenoszenia „seniora niecyfrowego” do bankowości internetowej.

Chcemy zaangażować osoby z najbliższego otoczenia seniorów, żeby zapewnić im komfortowe warunki korzystania z bankowości zdalnej. Uważamy, że dobrym rozwiązaniem jest w tym temacie wsparcie kogoś zaufanego, bliskiego, kto ma dla starszej osoby czas i potrafi wszystko cierpliwie wyjaśnić.

Seniorom i osobom ich wspierającym zapewnimy udogodnienia:

 • Materiały edukacyjne oraz możliwość zapoznania się z bankowością elektroniczną, bez konieczności jej zakładania.
  Na naszej stronie zamieściliśmy instrukcję krok po kroku, jak korzystać z bankowości internetowej. Wszyscy mogą ją pobrać i korzystać według potrzeb.
 • Udostępnimy wersję demo, dzięki czemu senior będzie mógł testować usługi bez obaw, że „coś źle kliknie” albo popełni jakiś błąd i straci pieniądze.
 • Planujemy, aby do bankowości elektronicznej seniora można było dodać zaufanego użytkownika, który będzie miał podgląd do jego produktów i w razie czego pomoże. Będzie to dobrowolne, uruchamiane na życzenie seniora. Dzięki rozwiązaniu senior nie będzie miał poczucia pozostawienia samemu sobie z nowym narzędziem zarządzania finansami.

Seniorzy korzystający z cyfrowych rozwiązań mogą stać się naturalnymi ambasadorami bankowości internetowej i „zarażać” zdalnym bankowaniem swoich znajomych. Pilotaż powyższych działań przeprowadziliśmy z udziałem naszych pracowników i seniorów z ich środowiska.

Realizacja przygotowywanego w 2020 r. programu:

W 2021 roku uruchomiliśmy testowany projekt. Do programu #ZalogujSeniora mogą się zgłaszać pary – senior wraz z pomocnikiem, który będzie go wspierał i towarzyszył podczas programu. W pierwszej edycji pomocnicy musieli wysłać zgłoszenie do 14 maja 2021 r. przez formularz na stronie internetowej banku www.santander.pl/ws-zalogujseniora. Do 31 sierpnia czekamy na zapisy par do drugiej edycji projektu.

Następnie doradca banku skontaktuje się telefonicznie z osobą zgłaszającą, aby ustalić spotkanie online i plan edukacji, dopasowany do potrzeb konkretnego klienta.

Program zakłada naukę w etapach, aby finalnie osoba, która dotychczas nie korzystała z bankowości online, mogła samodzielnie korzystać z usług zdalnych. W każdej chwili można też kontaktować się z opiekunem w programie oraz korzystać z materiałów, które bank udostępnia na stronie.

Więcej szczegółów wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnych jest na stronie: www.santander.pl/ws-zalogujseniora.

 • Fundacja Santander Bank Polska organizuje serię warsztatów dla seniorów „Seniorzy samodzielni i bezpieczni w sieci”, które mają nauczyć ich bezpiecznego bankowania. Wspieramy w ten sposób wyeliminowanie sytuacji, w których starsi padają ofiarą oszustów tworzących fałszywe strony płatnicze, wysyłają zawirusowane linki czy podają się za kogoś innego.Fundacja współpracuje z Policją przy projektach m.in. takich jak: „Happy Senior”, „Na wnuczka, na policjanta”, „Seniorze, nie daj się!”, „Olabogababciu”, „Bezpieczny Senior w otaczającym go świecie”.
 • We współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi, w ramach projektu „Seniorzy 4.0”, przygotowaliśmy dwa podcasty dla seniorów i ich bliskich: „Bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej” oraz „Płatność kartą i usługi mobilne”. Materiały eksperckie dla seniorów przygotowali nasi pracownicy.

 • W ramach partnerstwa w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, który koordynuje Warszawski Instytut Bankowości, zaangażowaliśmy się w kampanię „Warto Bezgotówkowo”. Celem inicjatywy było edukowanie, między innymi seniorów, jak w praktyce korzystać z płatności bezgotówkowych.

Więcej informacji o naszych inicjatywach społecznych skierowanych do seniorów w rozdziale Społeczności.

Nasze działania skierowane do seniorów docenili internauci i zespół ekspertów przyznając nam w kategorii „Bank wrażliwy społecznie” 1. miejsce w rankingu Złoty Bankier 2020.