Inicjatywy zewnętrzne

SDG: 
Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wspólnie z naszymi interesariuszami inicjujemy i wspieramy projekty oraz inicjatywy, które uważamy za istotne dla zrównoważonego rozwoju i spójne z naszą strategią.

 • GRI:
 • 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
  Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB 4 Interesariusze Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.
  Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

Angażujemy się w projekty proekologiczne oraz w sektorowe, wielobranżowe i międzynarodowe inicjatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Wspieramy także inicjatywy związane z odpowiedzialnością gospodarczą i etycznym biznesem.

Wybrane inicjatywy 2020 roku

Inicjatywy zostały opisane w rozdziale: Klimat i środowisko.

Inicjatywy związane z odpowiedzialnością gospodarczą

 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży,
 • Dobra Praktyka Bankowa, czyli Kodeks etyki bankowej,
 • Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego,
 • Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”,
 • UNEP Finance Principles for Responsible Banking,
 • Międzynarodowa inicjatywa Equator Principles.