Rekrutacja

Prowadzimy transparentną i wolną od wszelkich form dyskryminacji rekrutację, w poszanowaniu przepisów, a także naszych zobowiązań. Mamy jasne i przejrzyste zasady rekrutacji zawarte w dokumencie „Organizacja procesu rekrutacji”.

W rekrutacji korzystamy ze wsparcia firm zewnętrznych, jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, bierzemy udział w targach pracy, w wydarzeniach organizowanych przez uczelnie wyższe, koła naukowe oraz biura karier, ale pierwszeństwo udziału w rekrutacjach mają aktualni pracownicy Banku.

Rekrutacja wewnętrzna

Pierwszeństwo udziału w procesach rekrutacji mają pracownicy Banku.

Program poleceń

Włączamy pracowników w proces rekrutacji, zachęcając ich do rekomendowania kandydatów.

Program praktyk i staży

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi przyciągamy młodych, wykształconych i uzdolnionych pracowników.

Aktualne informacje można znaleźć na naszym profilu Santander Kariera w mediach społecznościowych.

Pracownikom oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie

 • sprawiedliwy i motywujący system premii

 • realny wpływ na kształtowanie swojej ścieżki kariery

 • dobrą atmosferę

 • atrakcyjne benefity
  w obszarze zdrowia,
  rodziny i innych świadczeń
  w systemie kafeteryjnym

Rekrutacja w 2020 r.:

 • Rekrutowaliśmy pracowników z kompetencjami odpowiadającymi na takie wyzwania rynku, jak: zmienność, digitalizacja i robotyzacja.
 • Koncentrowaliśmy się na działaniach zwiększających pozytywne doświadczenia kandydata oraz wspierających wizerunek Banku jako nowoczesnego i odpowiedzialnego pracodawcy.
 • W okresie pandemii COVID-19 jedyną formułą przeprowadzania wywiadów rekrutacyjnych (zarówno w przypadku procesów wewnętrznych, jak i zewnętrznych) były rozmowy z kandydatami prowadzone w formie online za pomocą narzędzi u nas dostępnych (np. Skype). Rozmowy miały przebieg oraz charakter przypominający bezpośrednie spotkanie, z zachowaniem najwyższych standardów.