Wsparcie w związku z wojną w Ukrainie

Wsparcie dla pracowników w związku z wojną w Ukrainie

Pochodzący z Ukrainy pracownicy Grupy Santander otrzymali po wybuchu wojny pomoc finansową, psychologiczną oraz inne pozamaterialne formy wsparcia. Niezależnie od formy współpracy z Bankiem każda osoba pochodząca z Ukrainy mogła liczyć na doraźny dodatek finansowy. Pracownikom Banku oraz zleceniobiorcom umożliwiliśmy otrzymanie zaliczek na poczet wynagrodzeń́ na trzy miesiące do przodu, tj. za marzec, kwiecień́ i maj 2022. Zmieniliśmy także organizację ich pracy tak, aby umożliwić zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w wymiarze 5 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dodatkowo nasi rekruterzy i doradcy ds. kariery udzielili wsparcia w poszukiwaniu pracy rodzinom pracowników pochodzących z Ukrainy.

W 2022 r. wartość pomocy dla siedemdziesięciu pracowników z Ukrainy osiągnęła kwotę 343 000 złotych.

Dla wszystkich pracowników Grupy Santander w Polsce zorganizowaliśmy możliwość bezpłatnego wsparcia psychologicznego oraz dostęp do webinarów poświęconym sytuacjom kryzysowym. W intranecie uruchomiliśmy specjalną tablicę ogłoszeń – można tam prosić o pomoc lub oferować wsparcie. Nasi pracownicy mogą skorzystać z 8 godzin płatnej nieobecności związanej z dowolnym rodzajem wolontariatu. Wielu pracowników przeznaczyło ten czas na pomoc uchodźcom.

Pomoc dla klientów w związku z wojną w Ukrainie

Naszych ukraińskich klientów zwolniliśmy z wielu opłat bankowych, między innymi za konta osobiste oraz karty debetowe. Wprowadziliśmy też uproszczoną procedurę otwarcia konta dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku. Od 7 marca 2022 roku obywatele Ukrainy mogli też składać wnioski o zawieszenie spłaty kredytu.

Wspieraliśmy Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w szybkim i bezpiecznym dostarczeniu gotówki uchodźcom z Ukrainy. W ramach projektu UNHCR Cash Assistance wykorzystaliśmy innowacyjną technologię dostarczoną przez Santander Bank Polska opartą o system czeków BLIK – unikalny dziewięciocyfrowy kod, który można wykorzystać do wypłaty gotówki z bankomatów bez konieczności posiadania karty płatniczej, konta bankowego czy aplikacji bankowej na smartfonie. Za powyższe działania otrzymaliśmy tytuł „Projekt Fintech 2022”.

Klienci firmowi, którzy mają siedzibę zarejestrowaną w Ukrainie lub są obywatelami Ukrainy, do 30 września 2022 r. zostali zwolnieni z wybranych opłat, między innymi za prowadzenie konta firmowego oraz za firmowe karty debetowe (z wyłączeniem kart charge). Do 30 września 2022 roku nie pobieraliśmy też opłaty za przelewy wychodzące do lub przychodzące z banków w Ukrainie. Wszyscy klienci mogli też korzystać z oferty naszego partnera – Telemedi.co i natychmiastowych konsultacji z pediatrami i internistami mówiącymi po ukraińsku i po rosyjsku.

Fundacja Santander na rzecz Ukrainy

W odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę Fundacja Santander wraz z Grupą Santander Bank Polska realizowała programy pomocy przeznaczone dla ukraińskich pracowników, klientów oraz całego dotkniętego wojną społeczeństwa. Cykliczna akcja „Podwójna Moc Pomagania” w roku 2022 była poświęcona Ukrainie. W zbiórkę pieniędzy zaangażowaliśmy naszych najważniejszych interesariuszy – klientów oraz pracowników. Dzięki ofiarności ponad 26,5 tysięcy osób udało nam się przekazać w sumie kwotę ponad 4,25 mln złotych. W tym, Grupa Santander w Polsce przeznaczyła 1,5 mln złotych na podwajanie otrzymanych wpłat. Pieniądze trafiły do organizacji koordynujących pomoc dla osób dotkniętych wojną – PAH, Unicef oraz PCK. Darowiznę otrzymało także miasto Przemyśl.

Europejskie banki Grupy Santander przekazały 4,5 mln złotych na pomoc osobom, które uciekają z Ukrainy z powodu wojny. Pieniądze zostały przekazane Czerwonemu Krzyżowi oraz agencji ONZ do spraw uchodźców – UNHCR.

Wybrane darowizny związane z pomocą dla dotkniętej wojną Ukrainy:

 • Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce – 120 248,99 złotych na dofinansowanie zakupu karuzeli na plac zabaw, wyposażenie sali „Doświadczania świata”, sali rekreacyjnej dla dzieci, sali do hydroterapii oraz zestawu ogrodowego na taras w Placówce Interwencyjnej. Wsparcie trafiło do Programu SOS Wioski Dziecięce w Kraśniku, w którym przebywają dzieci z Polski i z Ukrainy.
 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna – 1 166 840, 95 złotych, darowizna na rzecz realizacji organizowanego przez Fundację Polska Akcja Humanitarna projektu Programu Tymczasowej Szybkiej Pomocy (TeRA) dla osób, które opuściły Ukrainę, polegającego na udzielaniu pomocy finansowej, na pokrycie niektórych podstawowych potrzeb życiowych, osobom najbardziej potrzebującym, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny.
 • Fundacja Polska Akcja Humanitarna – 10 000 złotych na rzecz akcji SOS Ukraina polegającej na przygotowaniu i realizacji działań stanowiących reakcję na kryzys w Ukrainie oraz na udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy na terytorium Polski.
 • Stowarzyszenie Mieszkańców dla Trzebnicy – 10 700 złotych dofinansowania organizacji kursów języka polskiego dla uchodźców.
 • KULCZYK FOUNDATION – 55 782,28 złotych na wparcie projektu „Cześć dziewczyny” pomagającego kobietom i dzieciom z Ukrainy. Pieniądze pochodziły z ogłoszonej przez nas specjalnej zbiórki finansowej trwającej od 15 czerwca do 15 lipca 2022 roku.
 • Polski Czerwony Krzyż – 500 000 złotych na pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy, w szczególność na zakup sześciu defibrylatorów.
 • UNICEF – 2 333 681 złotych na program „POMOC dla UKRAINY”, w tym na zakup zestawów dla położnych, środków opatrunkowych, sprzętu chirurgicznego, koncentratorów tlenu oraz materiałów edukacyjnych, kocy i odzieży zimowej dla dzieci i młodzieży.
 • Gmina Miejska Przemyśl – 250 000 złotych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, w którym udziela się pomocy dzieciom z Ukrainy. Środki przeznaczono między innymi na zakup laptopów, kserokopiarek, drukarek, projektorów, tablic interaktywnych oraz wyposażenia kuchni i stołówki.
 • Stowarzyszenie Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK – 22 140 złotych na pokrycie transportu uchodźców z Ukrainy na terytorium Polski.
 • Fundacją „Nienieodpowiedzialni” – 200 000 złotych na zakup dwóch pojazdów medycznych.
 • Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” – 10 552,82 złotych na zakup wyposażenia karetki, która zostanie przekazana szpitalowi w Dnipro w ramach pomocy Ukrainie.
 • Dolnośląska Fundacja na Rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” – 120 248,99 złotych dofinansowania zakupu wyposażenia ośrodka w Starym Wołowie, w którym przebywają dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej. Wyposażenie będzie obejmowało m.in. zakup pralki, zmywarki, stojaków na rowery, wentylatorów, dyspenserów do wody oraz wyposażenia na zewnątrz budynku.
 • Miasto Białystok – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku – 120 248,99 złotych dofinansowania prac remontowych pokoi i bawialni przeznaczonych dla osieroconych dzieci z Ukrainy, podopiecznych Obdarowanego.
 • Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 20 000 złotych darowizny celowej na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych obejmujących pomocą m.in. Uchodźców i Ukrainę oraz osoby fizyczne znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w ramach plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”.
 • Stowarzyszenie Mieszkańców dla Trzebnicy – 2 000 złotych dofinansowania organizacji kursów języka polskiego dla uchodźców z objętej stanem wojny Ukrainy. Środki na ten cel zostały zebrane w ramach akcji charytatywnej „Bo świat to my”.

Dodatkowo Fundacja Santander przekazała ponad 50 laptopów osobom prywatnym i organizacjom wspierającym uchodźców ukraińskich w ramach akcji „Komputery dla Ukrainy”. W grudniu 2022 r. we współpracy z Komitetem Ochrony Praw Dziecka Fundacja Santander zorganizowała Mikołajki dla około trzydzieściorga dzieci z Ukrainy w wieku 6-13 lat.

Santander Leasing przekazał 1 000 000 zł na cele statutowe Fundacji Santander w ramach inicjatywy „Podwójna Moc Pomagania dla Ukrainy”.

Relacje ze społeczeństwem w Santander Leasing:

 • Darowizna i działania uświadamiające na rzecz Fundacji DKMS
 • Darowizna dla 5 organizacji non-profit wybranych przez naszych pracowników podczas gier integracyjnych T.E.A.M.S.,
 • Zbiórka prezentów świątecznych dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie
 • Bieg Business Run (nabyliśmy pakiet sponsorski w kwocie 14 760 zł)