Szkolenia i rozwój

 • GRI:
 • Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia404-1
  Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
 • Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego404-2
  Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego
 • Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia404-3
  Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

Pracownicy Santander Bank Polska S.A. odbyli:

 • godzin szkoleniowych

  460 865
   
 • to szkolenia kobiet

  77
   
  %
 • to szkolenia mężczyzn

  23
   
  %

Wdrażamy i rozwijamy rozwiązania, dzięki którym Bank jest atrakcyjnym miejscem pracy, a zintegrowana strategia zarządzania talentami zapewnia pracownikom możliwości rozwoju na każdym etapie kariery. Podejście to jest zgodne z metodologią rozwoju określaną skrótem 70-20-10, która zakłada kształcenie praktyczne na stanowisku pracy (70%), zdobywanie wiedzy z pomocą innych osób (20%) oraz szkolenia (10%). Nasze działania szkoleniowe i rozwojowe są częścią aktywności realizowanych w całej Grupie Santander, w tym na przykład zachęcanie pracowników do mobilności międzynarodowej.

Programy rozwojowe dla pracowników w Santander Bank Polska S.A. w 2022 r.:

 • wdrożenie systemu DOJO – globalnego portalu wspierającego rozwój pracowników. Zapewnia on
 • dostęp do materiałów zarówno autorskich jak i popularnych narzędzi komercyjnych (LinkedLearning, O’Reily, itp.).
  dostęp do zewnętrznych platform szkoleniowych (m.in. Udemy, EduWeb, eTutor, Inspiro);
 • wykorzystanie badań rozwojowych, przede wszystkim DISC, Gallup, Harrison;
 • „Eliksir rozwoju”: zbiór przydatnych materiałów w formie webinarów, prelekcji zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów, paneli dyskusyjnych, mailingu;
 • „Planeta rozwoju”: wewnętrzny portal poświęcony inicjatywom rozwojowym.
 • Be Tech&Business – globalny rozwojowy program talentowy dla osób z grupy zawodowej STEM (Science, Technology, Economics, Mathematics);

 • YOUniversity: wewnętrzny program tutoringowy, zrzeszający około 150 tutorów;
 • mentoring;
 • program MOST: staże wewnętrzne, w ramach których pracownicy mogą brać udział w projektach realizowanych w innych jednostkach organizacyjnych banku;

 • „Doradca przyszłości”: szkolenie rozwijające kompetencje związane z cyfrową obsługą klientów;
 • Akademia Service Design;
 • „Trzymaj rozwój”: program dla osób, które otrzymały najwyższe oceny za pracę w poprzednim roku;
 • „Young leaders”: program realizowany w Grupie Santander – dotyczy rozwijania kompetencji przywódczych wybranej grupy talentów;
 • „Futuro”: program dla wszystkich menedżerów, mający na celu rozwój kompetencji przywódczych;
 • szkolenia związane z rozwojem społecznych kompetencji przyszłości;
 • szkolenia rozwijające umiejętności potrzebne do realizacji strategii Banku.

Co najmniej raz w roku jakość pracy znacznej większości osób zatrudnionych w Santander Bank Polska jest oceniana (81% kobiet i 86% mężczyzn). Analiza przeprowadzana jest w oparciu o kryteria znane pracownikowi i jego przełożonemu. W ocenę może być również zaangażowany dział zasobów ludzkich.

 • „inFLuencerzy Leasingu”: program, który rozwija kluczowe kompetencje przyszłości m.in. innowacyjność i kreatywność w biznesie, myślenie systemowe, zarządzanie różnorodnością (potencjałem własnym i w zespole) odporność psychiczną i świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • „Go! Guide Pro” gromadzi zespół osób zaangażowanych w usprawnienie pracy za pomocą narzędzi oferowanych przez Google w zespołach i na poziomie Spółki. GO! Guide oprócz wiedzy technicznej, wyposaża w wiedzę o metodykach zwinnego zarządzania projektami, czy teorii ograniczeń. Program obejmuje pakiet wybranych szkoleń, które wzbogacą uczestników o wiedzę, która przyda się podczas realizacji małych i dużych projektów IT w Santander Leasing.
 • „KOMPAS Service Design”: cykl szkoleń rozwijających kompetencje niezbędne do realizacji projektów. Szkolenia dotyczyły prowadzenia warsztatów, zarządzania zespołem i projektowania rozwiązań z perspektywy doświadczenia użytkownika i Banku („Service Blueprint”).

 • w programie Elevate dla pracowników, 4Us i 4Leaders,
 • dodatkowo realizowane były indywidualne programy dla menadżerów rozwijające umiejętności zarzadzania zespołem i warsztaty dla najwyższej kadry menadżerskiej.

 • dostęp do platformy szkoleniowej LinkedIn Learning,
 • e-biblioteczka LEGIMI 3,
 • e-tutor – platforma do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego,
 • dofinansowanie kursów i szkoleń zewnętrznych – na wniosek pracownika/przełożonego.