Partnerstwa i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • GRI:
 • Stowarzyszenia członkowskie2-28
  Stowarzyszenia członkowskie

Włączamy się w prace stowarzyszeń, fundacji oraz w inicjatywy propagujące odpowiedzialne praktyki. Poniżej przedstawiamy wybrane inicjatywy, w których uczestniczyliśmy jako Bank w 2022 roku:

Inicjatywy społeczne i dotyczące etyki w sektorze finansowym:

 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży,
 • Program Business and Human Rights UN Global Compact Network Poland.

Ponadto w  ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich przedstawiciele Banku są zaangażowani w prace m.in.:

 • Komitetu ds. kredytu konsumenckiego
 • Rady ds. Usług Płatniczych
 • Forum Technologii Bankowych

Bank jest również sygnatariuszem:

 • Kodeksu etyki bankowej,
 • Deklaracji banków w sprawie standardu prostego języka

Inicjatywy środowiskowe:

 • UNEP Finance Principles for Responsible Banking,
 • międzynarodowa inicjatywa Equator Principles,
 • Program „Climate Positive” UN Global Compact Network Poland,
 • Polski Pakt Plastikowy,
 • kampania „Zielona Wstążka #dlaPlanety”,
 • Program Re:Generacja,
 • Rada ds. Zielonej Transformacji przy Konfederacji Lewiatan,
 • Koalicja 5 Frakcji.

Inicjatywy na rzecz SDGs w Polsce

 • Partnerstwo na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Polsce,
 • Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Ponadto Santander Leasing S.A. jest członkiem Związku Leasingu Polskiego oraz Polskiego Związku Paliw Alternatywnych, a Santander TFI S.A. jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Cele poszczególnych inicjatyw opisaliśmy w naszych poprzednich raportach ESG za lata 2020 i 2021 – oba dokumenty są dostępne na esg.santander.pl. 2022 kontynuowaliśmy współpracę w ramach tych samych stowarzyszeń i partnerstw co w roku ubiegłym i są one wymienione w raporcie za rok 2021.