• GRI:
 • Zgodność z przepisami prawa i regulacjami2-27
  Zgodność z przepisami prawa i regulacjami
 • Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach417-2
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach
 • Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej417-3
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej
 • Całkowita liczba przypadków dyskryminacji406-1
  Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
 • Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze415-1
  Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze

Monitorujemy zgodność naszych działań z przepisami prawa. Proces nadzoruje komórka ds. Zapewnienia Zgodności.

Jak dbamy o zgodność z przepisami prawa:

 • informowanie o istotnych zmianach w przepisach prawa i wytycznych regulatorów,
 • monitorowanie wdrażania projektów regulacyjnych,
 • akceptacja nowych produktów i istotnych zmian w produktach,
 • weryfikacja wzorców umownych, komunikacji i reklamy, procedur oraz szkoleń,
 • cykliczny monitoring procesów i produktów.
 • 0 istotnych niezgodności z przepisami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz przekazywania informacji na ich temat.
 • 0 przypadków niezgodności z przepisami lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklamy, promocji i sponsoringu.
 • 0 przypadków dyskryminacji.
 • 14 istotnych przypadków fraudów pracowniczych w wyniku których Bank rozwiązał umowę o pracę z uzasadnieniem art. 52 Kodeksu Pracy
 • 1 kara pieniężna za niezgodność z wymogami przepisów powszechnie obowiązującego prawa, o której piszemy poniżej*.

* W 2022 r. na Bank nałożono jedną karę pieniężną w wysokości 545 tys. zł. za działanie niezgodne z przepisami rozporządzenia 2016/679 (RODO). W przedmiotowej sprawie zgłosiliśmy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenie, gdy stwierdziliśmy, że były pracownik Banku posiada nieuprawniony dostęp do profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W wyniku tego mógł on przeglądać dane pracowników Banku. W odpowiedzi na ten incydent umieściliśmy na platformie komunikacji wewnętrznej ogłoszenie przypominające zasady przetwarzania danych osobowych. W ocenie UODO ten komunikat był zbyt ogólny i doszło do niezawiadomienia bez zbędnej zwłoki o naruszeniu danych osobowych osób, których dane dotyczyły. Decyzję wydał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Decyzja nie jest prawomocna. Bank złożył odwołanie.

Tak jak w ubiegłym roku, Santander Bank Polska S.A. nie przekazywał wsparcia finansowego ani rzeczowego – pośredniego czy bezpośredniego – na rzecz partii politycznych.