Nowe technologie i innowacyjność

 • GRI:
 • Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresieWskaźnik własny
  Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
 • Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Wskaźnik własny
  Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Digitalizujemy swoje procesy, tak aby zapewniać jeszcze wyższą jakość usług i produktów. W 2022 r. kontynuowaliśmy zwiększanie samoobsługi oraz cyfrowej sprzedaży.

Innowacje i inicjatywy dla klientów Pionu Klienta Detalicznego zrealizowane w 2022 r.:

Codzienne bankowanie (konta, karty, oszczędności, inwestycje)

 • uprościliśmy proces otwierania kont dla klientów małoletnich w bankowości internetowej,
 • rozszerzyliśmy usługi o nowe metody regularnego oszczędzania w bankowości mobilnej,
 • uruchomiliśmy subskrypcję lokaty strukturyzowanej,
 • poprawiliśmy funkcjonalność platformy internetowej dot. funduszy inwestycyjnych.

Kredyty gotówkowe

 • udostępniliśmy ofertę kredytu gotówkowego na cele ekologiczne w kolejnych kanałach sprzedaży (w sieci agentów i pośredników),
 • wdrożyliśmy kredyt gotówkowy na konsolidację ze stałą stopą procentową do 120 miesięcy.

Kredyty hipoteczne

 • uprościliśmy proces wnioskowania o zmianę oprocentowania zmiennego kredytu na stałe i podpisania aneksu przy okazji jednej wizyty w oddziale,
 • wdrożyliśmy nowy produkt Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy,
 • wdrożyliśmy kolejne ułatwienia dla klientów w obsłudze posiadanych kredytów hipotecznych,
 • zmieniliśmy sposób dostarczania harmonogramów z wersji papierowej na elektroniczną (dla klientów korzystających z Elektronicznego Kanału Kontaktu).

Ubezpieczenia

 • udostępniliśmy porównywarkę ubezpieczeń komunikacyjnych.

Bankowość elektroniczna

 • udostępniliśmy nową wersję portalu santander.pl,
 • umożliwiliśmy wnioskowanie o dofinansowanie z programu rządowego „Dobry start”,
 • rozszerzyliśmy usługi Santander Open – klienci Banku mogą integrować rachunki on-line oraz inicjować przelewy w stosunku do rachunków prowadzonych w 8 bankach.

Innowacje i inicjatywy dla klientów segmentu MŚP wprowadzone w 2022 r.:

 • przeprowadziliśmy I edycję programu MOCne w biznesie – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet i konkursy na najlepsze biznesplany,
 • udostępniliśmy naszym klientom aplikację softPOS, pozwalającą zamienić telefon lub tablet w terminal płatniczy,
 • udostępniliśmy kredyty on-line klientom, którzy nie korzystali wcześniej z oferty kredytowej,
 • wprowadziliśmy usprawnienia: w kanałach zdalnych dla kredytów w rachunku bieżącym, objętych gwarancją de minimis; w procesie składania oświadczeń klienta; w procesie prolongaty kredytu w rachunku bieżącym.

Innowacje i inicjatywy dla klientów Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej zrealizowane w 2022 r.:

 • wdrożyliśmy nową wersję platformy iBiznes24 skoncentrowanej na szybkim i bezpiecznym zarządzaniu funduszami klientów – zaktualizowana wersja zawiera nowy moduł Trade Finance, platformę walutową e-FX oraz bazę wiedzy dla klientów;
 • wprowadziliśmy zmiany zwiększające automatyzację procesu kredytowego na platformie kredytowej CLP;
 • uprościliśmy klauzule kredytowe – ograniczyliśmy liczbę wariantów, uprościliśmy ich treść, a także zautomatyzowaliśmy proces weryfikacji klauzul.

Innowacje i inicjatywy dla klientów Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej zrealizowane w 2022 r.:

 • rozszerzyliśmy zakres automatyzacji obsługi produktów linii inwestycyjnej,
 • wdrożyliśmy nowoczesne narzędzia, które wspierają optymalizację procesów sprzedażowych dla transakcji wymiany walut w elektronicznych kanałach (Google Analytics),
 • wdrożyliśmy proces i narzędzia do indywidualnego marżowania transakcji wymiany walutowej dla klientów MŚP w kanałach elektronicznych,
 • przygotowaliśmy rozwiązania w zakresie narzędzi wymiany walut dla nowej aplikacji mobilnej,
 • zakończyliśmy proces automatyzacji kalkulacji i dystrybucji stawek stopy procentowej przez wdrożenie modułu Autorates na Platformie Rynków Finansowych,
 • wdrożyliśmy pierwszy i rozpoczęliśmy drugi etap globalnego zarządzania pozycją walutową, która pochodzi z kanałów elektronicznych,
 • przygotowywaliśmy globalne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesu zawierania transakcji wymiany walutowej PagoNxt,
 • wdrożyliśmy nowy produkt Global Connect.

W Santander Leasing wprowadziliśmy:

 • pierwszy w branży podpis biometryczny, klienci mogą podpisać umowę leasingową na ekranie monitora doradcy leasingowego, a dokumenty otrzymują w formie elektronicznej,
 • wynajem samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony z obsługą serwisową i gwarancją mobilności,
 • leasing z dotacją w ramach programu „Mój Elektryk” realizowanego przez NFOŚiGW,
 • ekopożyczkę umożliwiającą finansowanie przedmiotów zmniejszających emisje CO₂ (m.in. nieemisyjne źródła ciepła, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, odnawialne źródła energii).