List Michała Gajewskiego, CEO Santander Bank Polska S.A.

  • GRI:
  • Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju2-22
    Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju

Szanowni Państwo,

Kryzys bezpieczeństwa międzynarodowego, gwałtowna reakcja na rynkach finansowych, drożejące surowce i wzrost inflacji to najważniejsze wyzwania minionych kilkunastu miesięcy. Zapewne będziemy musieli sobie z nimi radzić jeszcze długi czas. W trudnych i zmiennych warunkach trzeba działać szybko i elastycznie, dlatego w Grupie Santander Bank Polska błyskawicznie zareagowaliśmy na wojnę w Ukrainie. Przeprowadziliśmy wiele inicjatyw wspierających uchodźców, naszych ukraińskich pracowników i klientów Banku. Była to pomoc finansowa, kursy języka polskiego, a także specjalna oferta produktów bankowych. Naszą zbiórkę charytatywną „Podwójna Moc Pomagania” w 2022 r. ukierunkowaliśmy właśnie na pomoc Ukrainie. W akcji wzięło udział ponad 26,5 tys. osób. Wspólnie z naszymi klientami zebraliśmy ponad 4 mln 250 tys. zł., które przekazaliśmy organizacjom koordynującym pomoc dla osób dotkniętych wojną – PAH, UNICEF, PCK oraz miastu Przemyśl. Współpracowaliśmy także z Agencją ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Przygotowaliśmy unikalne rozwiązanie technologiczne, które umożliwiło szybką i bezpieczną dystrybucję pomocy finansowej wśród uchodźców z Ukrainy. W ten sposób powstał program UNHCR Cash Assistance, oparty na systemie czeków BLIK.

Pomimo nowych wyzwań i trudnego otoczenia nasze długoterminowe cele pozostają niezmienne. Klimat zmienia się coraz szybciej, dlatego mamy coraz mniej czasu, żeby te zmiany powstrzymać. W roku 2022 wzrosło znaczenie transformacji energetycznej oraz odejścia od paliw kopalnych. Te kwestie związane są z globalnym ociepleniem i bezpieczeństwem energetycznym Polski oraz Europy. W tych trudnych warunkach – jako bank zaangażowany społecznie i konsekwentnie realizujący swoją strategię ESG – będziemy nadal aktywnie wspierać naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników.

W ramach realizacji naszej Agendy Odpowiedzialnej Bankowości wdrożyliśmy wewnętrzny System Klasyfikacji Zrównoważonego Finansowania (SFCS). Dzięki niemu możemy klasyfikować, śledzić i raportować zielone finansowanie. Jest on oparty na wytycznych branżowych uznawanych na szczeblu międzynarodowym, takich jak: ICMA Social and Green Bond Principles, Climate Bond Standards czy Taksonomia UE. Zielone finansowanie udzielone przez spółki z Grupy Santander w Polsce w 2022 roku, zgodne z SFCS, wyniosło ponad 2 668 mln zł. Systematycznie angażowaliśmy się w duże projekty finansowania budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Przeprowadziliśmy także wiele zmian wewnętrznych. Santander Leasing wdrożył podpis biometryczny – pierwszy w branży leasingowej. Elektroniczna forma dokumentów i używanie tabletu zamiast kartek pozwoliło znacząco zredukować zużycie papieru. Z tego rozwiązania korzysta już ponad 80 procent klientów Santander Leasing. W ofercie Santander TFI są już dostępne dwa subfundusze, które uwzględniają kryteria ESG w procesie inwestycyjnym.

Nasze działania dotyczą także obszarów związanych z polityką różnorodności – diversity, equity, inclusion (DEI). Bank po raz drugi znalazł się na liście Diversity IN Check – najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce pod względem zarządzania różnorodnością oraz tworzenia inkluzyjnych miejsc pracy. 10 dobrych praktyk stosowanych przez Bank i Fundację Santander zostało także wyróżnionych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Jesteśmy także zaangażowani w programy i projekty edukacyjne adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób pracujących zawodowo, które chcą rozwijać swoje kompetencje. W ramach projektu Santander Universidades razem z uczelniami wyższymi dajemy możliwości bezpłatnego dalszego kształcenia, zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy. Chętnym umożliwiamy uczenie się od praktyków oraz zdobywanie certyfikatów prestiżowych uczelni. Z bezpłatnych kursów i stypendiów skorzystało już ponad 95 tys. osób z Polski, z czego prawie 6 tys. w ubiegłym roku. W 2023 roku planujemy zwiększyć nasze wsparcie i przyznać 12 tys. stypendiów.

Nasze usługi, rozwiązania, ale także działania pomocowe były doceniane i nagradzane w 2022 roku. Prestiżowy międzynarodowy magazyn finansowy Euromoney uznał Santander Bank Polska za „Najlepszy bank w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej” w Europie Środkowo-Wschodniej. W konkursie Awards for Excellence doceniono wsparcie, jakiego udzieliliśmy osobom szukającym w Polsce schronienia w wyniku wojny w Ukrainie. W 2022 roku Santander Bank Polska zdobył po raz drugi 1. miejsce w kategorii „Złoty Bank – najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” w rankingu Pulsu Biznesu „Złoty Bankier”. Kolejny rok z rzędu zajęliśmy też 1. miejsce w rankingu Forbesa w kategorii „Bank Przyjazny Firmie”.

Trudny rok za nami, z optymizmem w nowy rok

Na początku 2022 roku polska gospodarka rosła w szybkim tempie, napędzana pocovidowym odbiciem. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała jednak wyraźne pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosło ryzyko geopolityczne. Zaburzony został handel międzynarodowy. Doszło do mocnego wzrostu cen surowców energetycznych, wzrósł też poziom niepewności co do rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie. Czynniki te znalazły swój wyraz w stopniowym obniżeniu wzrostu PKB w kolejnych kwartałach roku. Stopa referencyjna NBP osiągnęła poziom 6,75%, najwyższy od 2002 roku. Wzrost stóp banku centralnego pociągnął za sobą wzrost oprocentowania kredytów i depozytów. W efekcie sytuacja sektora bankowego była trudna i pełna wyzwań ekonomicznych, geopolitycznych i gospodarczych. W takich warunkach wyzwaniem było budowanie wystarczających kapitałów własnych, które mogłyby posłużyć rozwojowi gospodarki i finansowaniu kluczowych projektów np. związanych z transformacją energetyczną.

Pomimo tego kolejny raz udowodniliśmy, że jesteśmy stabilnym i dobrze funkcjonującym Bankiem, a nasz model biznesowy jest odporny na nieprzewidziane zdarzenia i przynosi zakładane rezultaty.

W 2023 roku warunki prowadzenia biznesu powinny się stopniowo poprawiać, choć początkowo mogą pozostać niekorzystne. Przed polskim sektorem bankowym nadal wiele wyzwań. Ale niezależnie od nich Grupa Santander Bank Polska, w tym Bank nadal będą konsekwentnie realizować swoją Agendę Odpowiedzialnej Bankowości, prowadząc ambitne i zaawansowane projekty w obszarze ESG. Jestem przekonany, że jest to jedyna słuszna droga, którą chcemy podążać, myśląc o naszej wspólnej przyszłości.

Michał Gajewski
Prezes Zarządu
Santander Bank Polska S.A.