Dostosowywanie portfela do celów Net Zero do 2050

Strategia Net Zero 2050 zakłada wdrażanie odpowiednich działań mających na celu dostosowanie naszego portfela do celów Porozumienia Paryskiego oraz polityki Unii Europejskiej, która wskazuje na dużą rolę sektora finansowego w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Cele Net Zero i zerowy poziom emisji netto w 2050 roku odnoszą się do całego łańcucha wartości Grupy Santander Bank Polska.

Promocja finansowania zielonych rozwiązań ujęta w Strategii Net Zero 2050 wpisuje się również w rekomendacje TCFD. Dodatkowo nasze działania w tym zakresie opieramy o ważne międzynarodowe i unijne inicjatywy dot. promowania zrównoważonej transformacji, w tym m.in.:

  • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
  • Rozporządzenie UE dot. taksonomii,
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFCS),
  • nowa dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive,
  • UNEP Finance Principles for Responsible Banking,
  • międzynarodowa inicjatywa Equator Principles,
  • aspekty istotne dla branży wymienione przez ratingi ESG – np. S&P ESG Scores oraz MSCI ESG.

O dostosowaniu portfela inwestycyjnego do celów Net Zero piszemy w części Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji i Zielone finanse.