Profil działalności

 • GRI:
 • Dane organizacyjne2-1
  Dane organizacyjne
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe

O Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie to trzeci pod względem wielkości Bank komercyjny i największy Bank z kapitałem prywatnym w Polsce. Jest on spółką dominującą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, a suma jego aktywów wynosi 259 mld zł. Działalność Santander Bank Polska S.A. koncentruje się na terenie Polski i obejmuje swym zakresem typowe relacje biznesowe i operacyjne z zagranicznymi bankami oraz instytucjami finansowymi, a także obsługę zagranicznych klientów i wielowymiarową współpracę w ramach globalnej Grupy Santander. Bank nie prowadzi czynnej działalności transgranicznej na terenie innych państw.

259
 
mld zł
suma aktywów Banku

Grupa Santander Bank Polska świadczy usługi zaspokajające różnorodne potrzeby finansowe klientów. W 2022 roku obsłużyliśmy 5,7 mln podmiotów – w tym klientów indywidualnych, małe i średnie firmy, duże korporacje i instytucje sektora publicznego – korzystających zarówno z obsługi stacjonarnej, jak i online.

Świadczymy usługi zarządzania gotówką i obsługujemy płatności krajowe i zagraniczne. Wykonujemy operacje na rynkach: kapitałowym, pieniężnym, walutowym i transakcji pochodnych. Prowadzimy również działalność gwarancyjną i maklerską.

5,7
 
mln
ilość obsłużonych podmiotów w 2022 r.
 • GRI:
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe

Nasza oferta

 • prowadzenie rachunków bankowych

 • produkty kredytowe

 • produkty oszczędnościowe i inwestycyjne

 • produkty rozliczeniowe

 • pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych

 • produkty kartowe

Nasza oferta
Uzupełniają ją produkty spółek powiązanych, uwzględnionych częściowo w niniejszym raporcie. Są to między innymi:
 • Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Santander Leasing S.A.
 • Santander Factoring sp. z o.o.
 • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.1
 • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.2

1 [GRI 2-4] 21 maja 2022 roku towarzystwa ubezpieczeniowe Santander Aviva zmieniły nazwy na Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Jest to efekt przejęcia własności polskich spółek Aviva przez grupę Allianz.
2 [GRI 2-4] 21 maja 2022 roku towarzystwa ubezpieczeniowe Santander Aviva zmieniły nazwy na Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Jest to efekt przejęcia własności polskich spółek Aviva przez grupę Allianz.

Dzięki współpracy z tymi spółkami możemy zaoferować naszym klientom dostęp do funduszy inwestycyjnych, portfeli aktywów, oferty leasingowej i faktoringowej.

W skład Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska wchodzą następujące podmioty zależne i stowarzyszone:

Podmioty zależne
Podmioty zależne:
 • Santander Finanse sp. z o.o.
 • Santander Consumer Finanse sp. z o.o.
 • Santander Factoring sp.z o.o.
 • PSA Finance Polska sp. z o.o.
 • Santander Leasing S.A.
 • PSA Consumer Finance Polska sp. z o.o.
 • Santander Leasing Poland Securitization 01
 • Santander Consumer Multirent sp. z o.o.
 • Santander Inwestycje sp. z o.o.
 • SCM POLAND AUTO 2019-1 DAC
 • Santander F24 S.A.
 • Santander Consumer Financial Solutions
  sp. z o.o.
 • Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • C. Poland Consumer sp. z o.o.
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • C. Poland Consumer 23-1 DAC
Podmioty stowarzyszone:
Podmioty stowarzyszone:
 • POLFUND – Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
 • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Raport ten dotyczy Santander Bank Polska S.A., chyba że w treści raportu jest wskazane wprost, że dana informacja dotyczy innej spółki. Więcej informacji o strukturze Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska można znaleźć w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2022 rok.

Struktura własnościowa i Grupa Banco Santander S.A.

Santander Bank Polska S.A. jest spółką zależną od Banco Santander S.A. z siedzibą w Madrycie.

Santander Bank Polska S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a nasze akcje wchodzą w skład indeksów WIG20 oraz WIG-Banki. Jesteśmy także uwzględniani w WIG-ESG, czyli indeksie obejmującym najbardziej odpowiedzialne społecznie spółki giełdowe.

Według stanu na [31.12.2022 r.] Grupa Banco Santander to:

 • 160
   
  mln
  klientów (w tym 27,5 mln klientów lojalnych oraz 51,5 mln klientów cyfrowych)
 • 206 462
   
  pracowników
 • 9 019
   
  oddziałów