Nasi interesariusze

  • GRI:
  • Podejście do angażowania interesariuszy2-29
    Podejście do angażowania interesariuszy

Nasz Bank, zgodnie ze strategią klientocentryczności, angażuje wszystkich interesariuszy zarówno w proces dostosowywania swoich produktów i usług do potrzeb klientów jak i tworzenie strategii Banku, dostosowywania swoich działań do potrzeb zmieniającego się rynku i tworzenia angażującego miejsca pracy. Proces identyfikacji interesariuszy opiera się na analizie jakościowej, prowadzonej między innymi na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej i sesji dialogowych, które prowadzimy od 2014 r. według standardu AA10000SES – pozwalają one aktualizować profil naszych interesariuszy.

Mapa interesariuszy

Zobacz więcej na interaktywnej mapie