Struktura zatrudnienia

 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy
 • Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami2-8
  Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami
 • Układy zbiorowe pracy2-30
  Układy zbiorowe pracy
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
 • GPW:
 • Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowychS-P4
  Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych
 • Rotacja zatrudnieniaS-P3
  Rotacja zatrudnienia
 • W 2022 r. w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska zatrudnionych było 11 976 osób, z czego najwięcej (82%) w Santander Bank Polska S.A.

 • 11 976 pracowników Grupy Santander Bank Polska, w tym:

  • 9 920 pracowników Santander Bank Polska S.A.
  • 319 pracowników Santander Leasing S.A.
  • 108 pracowników Santander Factoring sp. z o.o.
 • Ponadto 1 788 to liczba osób świadczących pracę na rzecz Santander Bank Polska S.A., nie będących jej pracownikami*

 • 18% stanowią nowo zatrudnieni pracownicy Banku,

 • 17% to poziom rotacji pracowników w Banku.

 • *Osoby, z którymi podpisaliśmy umowę zlecenie ze stawką godzinową (stan na 31.12.2022 r.). 

Liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. w oparciu o umowę o pracę to 9920, z czego 68% to kobiety, a 32% to mężczyźni. Proporcja płci utrzymała się więc na niemal identycznym poziomie co w ubiegłym roku. 92% osób pracuje w pełnym wymiarze czasu. Najwięcej pracowników Banku pracuje w Warszawie i innych dużych aglomeracjach.

Dominującą formą zatrudnienia w Santander Bank Polska S.A. jest umowa o pracę. Na zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia decydujemy się z powodu prowadzenia staży i praktyk dla studentów oraz potrzeby wykonania konkretnych zadań w określonym czasie np. wsparcie przy realizacji projektów IT. Wzrost liczby umów zlecenie w 2022 roku wynika z większej dostępności staży realizowanych w Banku.

9 920
 
liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. w oparciu o umowę o pracę

Nasi pracownicy nie są objęci zbiorowymi układami pracy. W Banku funkcjonuje 5 organizacji związkowych.