Odporność organizacyjna i biznesowa

  • GRI:
  • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)3-3
    Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)

Temat z Matrycy Istotności: Odporność organizacyjna i biznesowa

  • Dbamy o to, aby Bank zachował możliwość odpowiedniego reagowania na znaczące zdarzenia o charakterze kryzysu, takie jak pandemia. Nasze wewnętrzne regulacje i procedury umożliwiają skuteczne radzenie sobie w takich sytuacjach. Służą do tego:

  • schemat systemu zarządzania ryzykiem,

  • trzy linie obrony,

  • metoda rozpoznawania ryzyka i zarządzania nim

  • oraz wdrażanie regulacji unijnych połączone z budową systemu zarządzania ESG.

W celu uodpornienia Banku na ryzyko o charakterze przekrojowym dokonaliśmy analizy ryzyka klimatycznego (w części Ryzyko klimatyczne).