Wstęp

Troska o pracowników została uznana za jeden z naszych kierunków strategicznych. Chcemy pozyskiwać i utrzymywać talenty – dlatego poprawiamy doświadczenia pracowników.

W 2022 r. osiągnęliśmy najwyższy w historii odczyt eNPS wynoszący 41 pkt, który odzwierciedla poziom rekomendacji Banku jako pracodawcy przez pracowników.

41
 
pkt
wynik odczytu eNPS