• GRI:
 • Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznegoWskaźnik własny
  Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego
 • Skala wolontariatu pracowniczegoWskaźnik własny
  Skala wolontariatu pracowniczego
 • Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rokWskaźnik własny
  Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok

Od 2010 roku Fundacja Santander rozwija wolontariat pracowniczy. Prowadzimy go w trzech formach:

 • wolontariat czasu,
 • wolontariat kompetencyjny,
 • edukacja ekonomiczna.

Szczegóły publikujemy na stronie https://fundacja.santander.pl/wolontariat-pracowniczy/.

Wolontariat pracowniczy w liczbach w 2022 r.

 • Liczba zrealizowanych projektów wolontariatu pracowniczego: 210
 • Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego: 11 430

 • Liczba pracowników wolontariuszy: 1 972

 • Kwota przeznaczona przez Fundację Santander na wolontariat pracowniczy: 104 249,70 zł