Benefity

 • GRI:
 • Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym401-2
  Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym

Dla pracowników Banku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przewidziane są następujące świadczenia (niezależnie od wymiaru etatu):

Zdrowie:

 • Opieka medyczna dla pracowników i członków ich rodzin,
 • Karta Multisport

Bezpieczeństwo i wsparcie:

 • Pożyczki na cele remontowe i mieszkaniowe,
 • Zapomogi – wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowo-materialnej

Rodzina

 • Wsparcie dla rodziców: dofinansowanie do wypoczynku dzieci, wyprawki szkolnej, opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach z ZFŚS,
 • Dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów bankowych

Kultura, podróże i zakupy

 • System kafeteryjny

Wprowadziliśmy następujące zmiany w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym:

 • Opieka medyczna dla dzieci bez limitu wieku (wcześniej do 25 r.ż),
 • Możliwość rozliczenia z ZFŚS pobytu dzieci na turnusach rehabilitacyjnych,
 • Zniesienie progu dochodowego dla możliwości rozliczenia wyprawki szkolnej z punktów ZFŚS,
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do wczasów dla emerytów raz do roku (wcześniej co dwa lata).

W Santander Leasing zapewniane są takie same benefity jak w Santander Bank Polska S.A., a ponadto kursy językowe i ubezpieczenie grupowe PZU.

W Santander Factoring świadczenia zapewniane tylko pracownikom pełnoetatowym to nauka angielskiego, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych.

Santander TFI pracownikom etatowym dofinansowuje comiesięczne składki do ubezpieczenia na życie, oferuje opiekę zdrowotną i dodatkowe benefity związane z czasem wolnym.