Kultura organizacyjna

Działamy zgodnie z ideą „Santander Way”, która określa cel i sposoby naszego funkcjonowania. Nasz Bank ma być „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”.

W oparciu o wyniki badania pracowników i klientów z każdego obszaru geograficznego i biznesowego globalnej Grupy Banco Santander S.A. w 2022 r. zestaw pożądanych zachowań korporacyjnych został zmodyfikowany, aby przyspieszyć transformację organizacji oraz zwiększyć jej atrakcyjność dla klientów. Nowe zachowania tworzą akronim „T.E.A.M.S” (z ang. zespoły), który wskazuje, że najbardziej zależy nam na ludziach, naszych zespołach i klientach.

 • Think customer – Myślę o kliencie
 • Embrace change – Angażuję się w zmiany
 • Act now – Podejmuję działania
 • Move together – Współpracuję
 • Speak up – Zabieram głos

Nasze wartości, misja, wizja i standardy etyczne tworzą spójną kulturę organizacyjną Santander Bank Polska S.A.

Cenimy stabilność i przewidywalność, dlatego nasze wartości, misja i wizja nie zmieniają się od lat.

 • Misja – Pomaganie klientom indywidualnym i biznesowym w osiąganiu codziennych sukcesów
 • Wizja – Najlepsza otwarta platforma usług finansowych, działająca odpowiedzialnie i ciesząca się trwałą lojalnością pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa
 • Wartości
  • Przyjazny
  • Rzetelny
  • Dla Ciebie

Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę w budowie kultury organizacyjnej odgrywają odpowiedzialni przywódcy. Dlatego opracowaliśmy katalog zobowiązań przywódczych, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich osób zajmujących kierownicze stanowiska. Członkowie naszej kadry kierowniczej są zobowiązani do:

 • promowania różnorodności przy zachowaniu otwartości i dbałości o zaangażowanie pracowników,
 • inspirowania i wdrażania zmian w oparciu o jasną wizję strategiczną, ukierunkowaną na zrównoważony zysk,
 • dawania przykładu – postępowania zawsze w zgodzie z naszym systemem wartości,
 • przyczyniania się do sukcesów zarządzanych przez siebie zespołów dzięki wspieraniu ich rozwoju.

Jako instytucja finansowa przywiązujemy dużą wagę do kształtowania kultury zarządzania ryzykiem – risk pro. Chcemy, aby każdy z naszych pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, zdawał sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem.

risk pro w Banku – to:

 • edukacja pracowników i działania uświadamiające ryzyko ponoszone w codziennej pracy
 • możliwość zgłaszania sytuacji niepokojących
 • system motywacyjny
 • konkurs „Bohaterzy ryzyka” i wyróżnienia dla najlepszych pracowników

W październiku 2022 r. odbył się Santander Week – coroczne święto naszej kultury organizacyjnej. Pracownicy mieli możliwość bliższego poznania naszych odświeżonych zachowań T.E.A.M.S. poprzez udział w ciekawych warsztatach i webinariach.