Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • GRI:
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów403-2
  Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
 • Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy403-5
  Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Promocja zdrowia403-6
  Promocja zdrowia
 • Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą403-9
  Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
 • GPW:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracyS-S1
  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewniamy bezpieczne miejsce pracy. W naszych strukturach działają Społeczni Inspektorowie Pracy oraz Komisja BHP. Środowisko pracy jest monitorowane przez Biuro BHP i Wellbeingu, które prowadzi regularne audyty i przeglądy oceny ryzyka poszczególnych stanowisk. Pod uwagę brane są m.in. czynniki wpływające na bezpieczeństwo fizyczne, kwestie ergonomii pracy oraz ryzyka psychologiczne i zagrożenia związane np. pracą z domu. Przy aktualizacji oceny ryzyka eksperci biorą pod uwagę informacje dotyczące wcześniejszych wypadków. Prowadzimy konsultacje z pracownikami i związkami zawodowymi. W szczególnych sytuacjach powołujemy zespół zarządzania kryzysowego.

Proces oceny ryzyka zawodowego:

 1. Zebranie informacji
 2. Identyfikacja zagrożenia na stanowisku pracy
 3. Udostępnienie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i jego następstw
 4. Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zgodnie z normą PN-N-18002-2011
 5. Monitoring i ewentualne działania korygujące

Poprawność działania systemu zarządzania BHP jest w Santander Bank Polska S.A. regularnie weryfikowana i udoskonalana. Wiedza specjalistów z Biura BHP i Wellbeingu jest aktualizowana podczas szkoleń, konferencji i spotkań branżowych.

Wszystkie osoby zatrudnione w Banku przechodzą szkolenia z zakresu BHP. Ich zakres i częstotliwość wyznaczają przepisy prawne, zmieniające się okoliczności zewnętrzne oraz potrzeby zgłaszanych przez pracowników. Informacje o sytuacjach ryzykownych są zgłaszane przełożonemu i pracownikom Biura BHP i Wellbeingu bezpośrednio, mailowo, poprzez skrzynkę funkcyjną lub telefonicznie. Dodatkowo dla wszystkich osób zatrudnionych dostępny jest formularz online „Nasze Zdrowie”, poprzez który można zgłaszać przypadki zarażenia koronawirusem. Skuteczność prowadzonych szkoleń BHP jest systemowo weryfikowana m.in. poprzez audyty BHP, wywiady z pracownikami, analizę zdarzeń wypadkowych oraz ankiety poszkoleniowe.

Dodatkowo w całej naszej organizacji wdrożyliśmy Plany Ciągłości Biznesowej, na które składają się procedury i informacje umożliwiające zapewnienie ciągłości biznesowej w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, a także przywrócenie procesów krytycznych w możliwie najkrótszym czasie przy zapewnieniu akceptowalnego zakresu działania Grupy.

Jak dbaliśmy o zdrowie naszych pracowników w 2022 r.:

 • Każdy nasz pracownik zatrudniony na umowę o pracę może korzystać z bezpłatnej, prywatnej opieki medycznej – zarówno w przychodniach, jak i poprzez konsultacje zdalne oraz wizyty domowe. Zapewniamy dostęp do lekarzy i specjalistów oraz szczepień. Członkowie rodzin pracowników mogą korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej w preferencyjnej cenie.
 • Dbamy o zdrowie pracowników przez działania profilaktyczne. W 2022 roku przygotowaliśmy w 4 lokalizacjach mobilne punkty z badaniami dermatologicznymi i trychologicznymi. Przeprowadziliśmy prozdrowotne akcje (np. „Dbaj o siebie i swoje zdrowie – zapisz się na cytologię.”).
 • Troskę o zdrowie fizyczne łączymy z dbałością o strefę psychiki. Podczas pandemii uruchomiliśmy infolinię z psychologiem w formie czatu, video czatu lub rozmowy telefonicznej, z zachowaniem pełnej poufności. Ponadto w ramach opieki Medicover nasi pracownicy w ciągu roku trwania umowy mogą skorzystać z 6 darmowych konsultacji u specjalistów (psychiatry, psychiatry dziecięcego, psychologa itp.). Dodatkowo udostępniliśmy też eksperckie webinary i artykuły dotyczące depresji i wypalenia zawodowego.
 • Informacje o wszystkich programach związanych ze zdrowiem są regularnie publikowane w newsletterach. Zakres usług opieki medycznej jest również dostępny w intranecie, a dostęp do usług i programów ułatwia specjalnie zatrudniony w tym celu koordynator.

W 2022 r. nie odnotowaliśmy w Santander Bank Polska S.A. wypadków ciężkich lub śmiertelnych. Do najczęstszych urazów związanych z pracą należały skręcenie stawu skokowego i kolana, urazy głowy i urazy w odcinku szyjnym. Do zagrożeń związanych z pracą, które mogą stworzyć ryzyko poważne w skutkach, zaliczamy napad na bank, wypadek komunikacyjny, pożar, atak terrorystyczny oraz porażenie prądem elektrycznym. W 2022 r. żadne z tych zagrożeń nie spowodowało poważnych obrażeń wśród naszych pracowników. Nie zbieramy informacji dotyczących wypadków czy urazów osób wykonujących pracę niebędących pracownikami.