Santander Bank Polska, SGH i Fundacja GPW zapraszają na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie

Santander Bank Polska we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych przygotowały bezpłatny kurs online z podstaw inwestowania na giełdzie. Ruszył nabór na 14-godzinny kurs przeznaczony dla przyszłych i początkujących inwestorów. Zgłosić się może każdy kto ukończył 18 lat. Udział w programie jest bezpłatny, a aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku.

W ramach Stypendiów Santander oferujemy gamę programów rozwijających różne kompetencje takie jak języki obce, umiejętności miękkie czy cyfrowe. Tym razem wspólnie z SGH oraz Fundacją GPW wychodzimy z ofertą programu dotyczącego inwestowania na giełdzie. Wykłady prowadzą praktycy i specjaliści rynku kapitałowego, a także wykładowcy wyższych uczelni. Dlatego jestem przekonany, że udział w tym programie da uczestnikom sporą dawkę wiedzy i ciekawe spojrzenie na giełdę.

Wojciech Leśniewski

dyrektor Santander Universidades w Polsce

Program realizowany będzie w okresie 29 lipca – 30 września 2022 roku w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń online. Szkolenia będą prowadzone w 4 grupach 45-50-osobowych z wykładowcami Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. Ostatni webinar dla wszystkich grup poprowadzi Wojciech Sieńczyk  dyrektor Santander Biuro Maklerskie i dyrektor Obszaru Wealth Management Santander Bank Polska.

Uważam, że podstawy inwestowania na giełdzie powinien opanować każdy. Ekonomia jest nauką społeczną, człowiek zaś jako istota społeczna działa w różnych obszarach, w tym także w sferze gospodarowania. Jestem przekonany, że za sprawą naszych specjalistów od finansów i praktyków GPW uczestnicy kursu otrzymają gruntowną wiedzę na temat tego, jak dobrze i bezpiecznie lokować pieniądze oraz pomnażać swój kapitał. Zachęcam wszystkich do opanowania giełdowego ABC na kursie prowadzonym przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na koniec kursu jego uczestnicy otrzymają certyfikat SGH, wiodącej uczelni ekonomicznej w Polsce.

dr hab. Piotr Wachowiak

rektor SGH

Program merytoryczny podzielony został na 5 bloków tematycznych:

  • Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę
  • Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe
  • Wybór i ocena spółki
  • Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych

Giełda uczy, że wiedza jest jednym z kluczowych elementów sukcesu. W trakcie kursu nasi specjaliści krok po kroku wprowadzają uczestników w najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia początkujących inwestorów giełdowych. Zarówno program, jak i materiały są na bieżąco aktualizowane tak, aby wiarygodnie i rzetelnie odpowiadały na wyzwania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wiedza to klucz do świadomego zarządzania ryzykiem, a co za tym idzie – do satysfakcjonującego lokowania swoich oszczędności.

Piotr Krygiel

Prezes Zarządu Fundacji GPW

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 19 czerwca na stronie https://app.becas-santander.com/pl/program/ping_sgh_gpw. Udział w programie jest bezpłatny, a aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia programu od Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji GPW.

Grupa Santander oraz jej wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Jako lider w zakresie odpowiedzialnej bankowości Grupa Santander wspiera postęp i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Bank, za pośrednictwem Santander Universidades, zaczął wspierać szkolnictwo wyższe już 25 lat temu, wyróżniając się tym na tle innych instytucji finansowych na świecie. Od początku swojej działalności bank przeznaczył ponad 2,1 mld EUR i współpracując z ponad tysiącem uniwersytetów i instytucji z 15 krajów, udzielił wsparcia ponad 790 000 studentów, specjalistów oraz projektów w zakresie przedsiębiorczości.