Santander Bank Polska na drugim miejscu w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

W XVI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, tworzonym przez Koźmiński Business Hub, Santander Bank Polska zajął drugie miejsce zarówno w kategorii branżowej tj.  „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” oraz ogólnej. W tym roku w rankingu wzięło udział ponad 70 firm, a zainteresowanie nim wyraziło przeszło 100 przedsiębiorstw. Jak podkreśla organizator rankingu, rywalizacja była wyjątkowo wyrównana, a pytania z ankiety stawiały poprzeczkę wyżej niż w zeszłym roku. Między innymi większe znaczenie miała ocena poziomu wdrożenia różnorodnych deklaracji i polityk z zakresu zrównoważonego zarządzania.

Strategia ESG jest dla Santander Bank Polska kluczowym drogowskazem dla wszystkich projektów i innowacji. Od lat działamy w sposób etyczny i odpowiedzialny, wspieramy naszych klientów oraz społeczności lokalne. Obecnie naszym największym wyzwaniem i zobowiązaniem jest spowolnienie zmian klimatycznych. Najbliższa dekada przyniesie bez wątpienia wzrost znaczenia kwestii związanych z zieloną transformacją, ale może być także decydująca dla powodzenia wszystkich przyszłych projektów biznesowych i dobrostanu nas wszystkich. Grupa Santander wyznaczyła sobie ambitne cele klimatyczne, zakładając osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a także udostępnienie 120 mld euro zielonego finansowania do roku 2025. Prestiżowe nagrody są dla nas potwierdzeniem, że zmierzamy we właściwym kierunku i motywują nas do podejmowania codziennych wysiłków w imię lepszego jutra

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Santander Bank Polska

O rankingu:

Ranking Odpowiedzialnych Firm opublikowany został po raz pierwszy w 2007 roku. To jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Partnerem ROF 2022 jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz analityk Jarosław Horodecki. Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział już niemal 250 największych firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR/ESG pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.